<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-text-html" lang="x-western"> <br>
      <div class="moz-forward-container"><br>
        <span
          class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z">Hola!<br>
          Fem saber que els cursos de capacitaci&oacute; d'aquesta primavera
          2014 comen&ccedil;aran aquesta propera setmana. <a
            moz-do-not-send="true"
href="https://intern.cooperativaintegral.cat/ca/form/curs-de-capacitacio-de-la-cooperativa-integral-catalana-2014">FORMULARI


            d'Inscripci&oacute;</a><br>
          <br>
          L'<font color="#330099"><b>objectiu</b></font> d'aquest curs
          &eacute;s contribuir a l'empoderament de les&nbsp; persones per dinamitzar
          processos en el marc de la revoluci&oacute; integral utilitzant
          l'exemple pr&agrave;ctic de la Cooperativa Integral Catalana (CIC).<br>
          Especialment <font color="#330099">va dirigit</font> a totes
          les persones actives en comissions, grups de treball o
          oficines de la CIC, per&ograve; tamb&eacute; es deixa oberta la participaci&oacute;
          des d'altres moviments socials i/o cooperativistes que es
          sentin afins. <br>
          <br>
          <font color="#330099"><b>Quan i on?</b></font><br>
          Es realitzar&agrave; el mateix curs en 2 espais:<br>
        </span>
        <ul>
          <li>Dimecres, Aurea Social (C/Sardenya, 261, Barcelona) de
            10:30h a 14h.<small><i> DATA INICI 26 DE MAR&Ccedil;. <br>
              </i></small></li>
          <li><span
              class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z">Dijous,


              Les Golfes (C/llibertat, 16. Banyoles) de 10:30h a 14h. <small><i>DATA


                  INICI 27 DE MAR&Ccedil;. <br>
                </i></small></span></li>
        </ul>
        <p> Per totes aquelles persones que vulguin aprofundir en el
          contingut, per aclarir conceptes, o simplement no han pogut
          assistir en algun dels 3 o 4 m&ograve;duls anteriors es far&agrave; una
          sessi&oacute; de resum els dissabtes (un dissabte cada tres setmanes)
          amb l'horari de 10:30h a 14h i de 16h a 19h. <br>
        </p>
        <ul>
          <li><span
              class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z">Primer


              dissabte: 19 d'abril. <small>Igualada</small>. Resum
              m&ograve;dul 1, 2 i 3.<br>
            </span></li>
          <li><span
              class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z">Segon


              dissabte: 10 de maig. </span><span
              class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z"><small>Igualada</small>.
              Resum m&ograve;dul 4, 5 i 6.</span></li>
          <li><span
              class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z">Tercer


              dissabte: 31 de maig. <small>Vilafranca del Pened&egrave;s</small>.
              Resum m&ograve;dul 7, 8, 9 i 10 i festa cloenda. <br>
            </span></li>
        </ul>
        <span
          class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z"><b><font
              color="#330099">Continguts:</font></b></span><br>
        <ul>
          <li><span class="new">M&Ograve;DUL 1: Introducci&oacute;, contextualitzaci&oacute;
              i principis b&agrave;sics de Cooperativa Integral Catalana i la
              Revoluci&oacute; Integral.</span></li>
        </ul>
        <p><small><i>Objectius: Que les persones presents integrin els
              principis de las cic i la revoluci&oacute; integral. </i><i>No
              identificaci&oacute; de la CIC com a &uacute;nic proc&eacute;s per la revoluci&oacute;
              integral.</i></small><br>
        </p>
        <ul>
          <li>M&Ograve;DUL 2: La protecci&oacute; de l'activitat autogestion&agrave;ria
            davant l'Estat i la banca. </li>
        </ul>
        <p><small>Objectius: Transmetre la idea d'una relaci&oacute;
            col&middot;lectiva amb l'Estat i la banca. Sembrar dubte la
            legitimitat de l'estat, bancs, etc.</small><br>
        </p>
        <ul>
          <li>M&Ograve;DUL 3: L'assemblea: autorganitzaci&oacute; horitzontal,
            participativa en xarxa. </li>
        </ul>
        <p><small>Objectius: Transmetre la metodologia assemble&agrave;ria com
            a base&nbsp; organitzativa.</small></p>
        <ul>
          <li>M&Ograve;DUL 4: La xarxa territorial </li>
        </ul>
        <p><small>Objecius: </small><span
            class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z"><small>beneficis


              de l'enxarxament. La no burocratitzaci&oacute; i l'organitzaci&oacute;
              fractal.</small><br>
          </span></p>
        <ul>
          <li>M&Ograve;DUL 5: Sistema econ&ograve;mic integral (I) </li>
        </ul>
        <p><small>Objectius: bases per un sistema econ&ograve;mic al marge de
            l'estat</small>.<br>
        </p>
        <ul>
          <li>M&Ograve;DUL 6: Sistema econ&ograve;mic integral (II): Intercanviar i
            compartir.</li>
        </ul>
        <p><span
            class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z"><small>Objectius:


              integrar les formes d'intercanviar i compartir amb uns
              altres valors. </small><br>
          </span></p>
        <ul>
          <li>M&Ograve;DUL 7: Sistema P&uacute;blic Cooperatiu (I): Alimentaci&oacute;,
            transport, energia i habitatge.</li>
        </ul>
        <p><span
            class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z"><small>Objectius:


              transmetre el perqu&egrave; d'un sistema p&uacute;blic cooperatiu. </small><br>
          </span></p>
        <ul>
          <li>M&Ograve;DUL 8: Sistema P&uacute;blic Cooperatiu (II): educaci&oacute; i salut.
          </li>
        </ul>
        <p><span
            class="author-a-7z78zz74z3z72zz78z8z77zz79zz77zz87zoyhz66zz122z"><small>Objectius:


              transmetre el perqu&egrave; d'un sistema p&uacute;blic cooperatiu. </small><br>
          </span></p>
        <ul>
          <li>M&Ograve;DUL 9: Dinamitzaci&oacute; de projecte productius </li>
        </ul>
        <p><small>Objectius: con&egrave;ixer les eines comunes per dinamitzar
            projectes productius.</small><br>
        </p>
        <ul>
          <li>M&Ograve;DUL 10: Creaci&oacute; i dinamitzaci&oacute; de processos col&middot;lectius
          </li>
        </ul>
        <p><small>Objectius: con&egrave;ixer les eines comunes per dinamitzar
            processos col&middot;lectius.<br>
          </small></p>
        <p>La creaci&oacute; dels continguts es duu a terme mitjan&ccedil;ant la xarxa
          social.<br>
          A m&eacute;s a m&eacute;s es proposa d'anar documentant tot el contingut de
          forma col&middot;laborativa mitjan&ccedil;ant el wiki de la cooperativa (<a
            moz-do-not-send="true"
href="http://wiki.cooperativa.cat/index.php?title=Curs_de_Capacitaci%C3%B3_del_2014">enlla&ccedil;</a>)
          per tal que els continguts es puguin anar extenent aix&iacute; com la
          reproducci&oacute; d'aquests cursos. <br>
        </p>
        <p><big><font color="#330099"><b>Apuntar-se</b></font></big><br>
        </p>
        <p><big>Es demana a tothom qui vulgui participar al curs que
            s'apunti en aquest <a moz-do-not-send="true"
href="https://intern.cooperativaintegral.cat/ca/form/curs-de-capacitacio-de-la-cooperativa-integral-catalana-2014">formulari</a>.
            &Eacute;s un petit segon apuntar-s'hi, i aquest simple fet pot
            ajudar molt a l'organitzaci&oacute; dels m&ograve;duls!!!!</big></p>
        <p><big><br>
            Esperem trobar-nos ben aviat!</big></p>
        <p><big> La comissi&oacute; de capacitaci&oacute; i documentaci&oacute;. <br>
          </big></p>
        <br>
      </div>
      <br>
    </div>
  </body>
</html>