<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Hola,<br>
    <br>
    Estem intentant fer els c&agrave;rrecs corresponents a la Trobada
    d'Ecoxarxes de Can Biarlu i sembla que no funciona el CES.<br>
    <br>
    Entrant en mode administrador, tan si fem un remote tx com single
    tx, quan vas a confirmar la transacci&oacute;, es perden les dades del
    formulari que corresponen a buyer, description, amount. Aix&iacute; que no
    fa cap c&agrave;rrec.<br>
    <br>
    Alg&uacute; m&eacute;s s'ha trobat? Qui te linia directa amb el Tim per
    comentar-li? ;)<br>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
        charset=ISO-8859-1">
      <title>Jordi Flores Dom&iacute;nguez</title>
      <style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
}
-->
</style><span class="Estilo1">Salut!
        <br>
        <br>
        Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)<br>
        Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a><br>
        Cooperativa Integral Catalana - <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.cooperativa.cat">http://www.cooperativa.cat</a></span>
    </div>
  </body>
</html>