<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">Hola,<br>
      <br>
      Si ho podeu aclarir en obert, per tots els que estem interessats,
      us ho agra&iuml;r&eacute;. Estem en un moment clau i, tot i que cada moneda &eacute;s
      aut&ograve;noma i pot tenir les seves pr&ograve;pies eines, caldria mantenir-nos
      en entorns compatibles que ens facilitin els intercanvis,
      sin&egrave;rgies i la cooperaci&oacute; entre diferents grups.<br>
      <br>
      A la trobada d'ecoxarxes del 14-15-16 de juny parlarem de
      l'IntegralCES i altres eines i projectes, per&ograve; tot el que poguem
      anar avan&ccedil;ant estar&agrave; molt b&eacute;.<br>
      <br>
      <br>
      <div class="moz-signature">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=ISO-8859-1">
        <title>Jordi Flores Dom&iacute;nguez</title>
        <style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
}
-->
</style><span class="Estilo1">Salut!
          <br>
          <br>
          Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)<br>
          Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a><br>
          Cooperativa Integral Catalana - <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.cooperativa.cat">http://www.cooperativa.cat</a><br>
          <br>
          <br>
          <br>
          <br>
        </span>
      </div>
      El 31/05/2013 8:28, Jordi Griera escribi&oacute;:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAL8-LFFif6dLRbt-3KHrF_hgOwYzD6BevKZwFDbobjoG4oYQmQ@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">Salut
        <div>Perdoneu el meu desconeixement per&ograve; voldria que
          m'aclar&iacute;ssiu:
          <div style="">Hi ha el projecte integralces o CES2.0 sobre
            Drupal que pilota l'Esteve.&nbsp;</div>
          <div style="">Hi ha el projecte tamb&eacute; sobre Drupal de l'Eduard
            Folch, amb m&ograve;dul bancari de Matthew Slater.</div>
          <div style="">Hi ha el projecte, diuen que acabat, de la
            Russafa de Val&egrave;ncia, pilotat per Enric Montesa, que inclou
            m&ograve;dul per operacions amb m&ograve;bils, targeta NF sense contacte i
            TPV, que l'Esteve va veure amb mi a Sevilla.</div>
          <div style="">Imagino que ja hem provat d'aprofitar
            experi&egrave;ncies i evitar duplicitats, per&ograve; quins s&oacute;n els
            problemes que impedeixen m&eacute;s cohesi&oacute;?</div>
          <div style=""><br>
          </div>
          <div class="gmail_extra"><br>
            <br>
            <div class="gmail_quote">
              2013/5/31 didac costa <span dir="ltr">&lt;<a
                  moz-do-not-send="true"
                  href="mailto:didacscosta@gmail.com" target="_blank">didacscosta@gmail.com</a>&gt;</span><br>
              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                <div dir="ltr">
                  <div>doncs sembla brutal!<br>
                    <br>
                  </div>
                  afegeixo a grup, per si no hi estan, el Santi, Caedes
                  i Sem, de Lorea i Pln, que pot enlla&ccedil;ar amb aix&ograve; <br>
                  <div class="gmail_extra"><br>
                    <br>
                    <div class="gmail_quote">2013/5/31 Gorka Pinillos <span
                        dir="ltr">&lt;<a moz-do-not-send="true"
                          href="mailto:aldrebes@cooperativa.cat"
                          target="_blank">aldrebes@cooperativa.cat</a>&gt;</span><br>
                      <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0
                        0 .8ex;border-left:1px #ccc
                        solid;padding-left:1ex">Bones,<br>
                        He trobat aquesta proposta que fa una persona en
                        el grup a N-1<br>
                        d'integralces i sembla que ning&uacute; li ha resp&oacute;s:<br>
                        <a moz-do-not-send="true"
                          href="https://n-1.cc/discussion/view/1228602/integralcesnet"
                          target="_blank">https://n-1.cc/discussion/view/1228602/integralcesnet</a><br>
                        <br>
                        Qu&egrave; us sembla?<br>
                        Us deixo la proposta...<br>
                        <br>
                        Hola,<br>
                        <br>
                        en relaci&oacute;n a lo que se estais tratando, me
                        gustar&iacute;a comentaros un<br>
                        proyecto que pretende ayudar a implementar el
                        uso de monedas sociales<br>
                        sobre todo en comercios, asociaciones, etc., y
                        que haga m&aacute;s pr&aacute;ctico y<br>
                        c&oacute;modo las operaciones de intercambio (por
                        ejemplo, imaginaos una<br>
                        asociaci&oacute;n que en su sede ofrece cerveza
                        artesanal a sus socixs, o un<br>
                        comercio de barrio, etc. ). B&aacute;sicamente se
                        tratar&iacute;a de desarrollar un<br>
                        TPV [1] conectado a Integral CES; en este
                        sentido y teniendo en cuenta<br>
                        que estais 'clonando' CES bajo software libre,
                        &nbsp;es una buena ocasi&oacute;n<br>
                        para preguntar por el estado de desarrollo de la
                        &nbsp;plataforma, intentar<br>
                        colaborar con vosotros, y en su caso poder
                        a&ntilde;adir &nbsp;funcionalidades como<br>
                        la que os comento.<br>
                        <br>
                        <br>
                        De modo sint&eacute;tico, una primera aproximaci&oacute;n al
                        funcionamiento de este<br>
                        dispositivo podr&iacute;a ser la siguiente:<br>
                        <br>
                        Cuando se va a producir un intercambio a trav&eacute;s
                        del TPV:<br>
                        <br>
                        - 1&ordm; se indica la cantidad (ej. teclado pantalla
                        tactil, o mediante<br>
                        lector de c&oacute;digo de barras).<br>
                        - 2&ordm; se identifica al usuario mediante la
                        tarjeta RFID &nbsp;[adem&aacute;s puede<br>
                        a&ntilde;adirse un c&oacute;digo num&eacute;rico de seguridad] (a su
                        vez el &nbsp;TPV contiene la<br>
                        informaci&oacute;n vinculada al comercio,
                        establecimiento, &nbsp;asociaci&oacute;n, etc.).<br>
                        - 3&ordm; se conecta a CES (via ethernet, Wi-Fi o
                        GSM).<br>
                        - 4&ordm; se valida la operaci&oacute;n (&iquest;Si/No?).<br>
                        - 5&ordm; se imprime comprobante (&iquest;Si/No?).<br>
                        <br>
                        <br>
                        En este sentido, existen tres colectivos en
                        Almer&iacute;a (Las Pitas,<br>
                        Asociaci&oacute;n Cultural La Oficina y Artesanos
                        Industriales del Sur) que<br>
                        hemos empezado a estudiar este proyecto, con la
                        intenci&oacute;n de involucrar<br>
                        a colectivos que pudieran estar intersados en
                        colaborar en el desarrollo<br>
                        del mismo, motivo por el que os escribo,
                        &iquest;considerais interesante la<br>
                        posibilidad de realizar operaciones de
                        intercambio mediante un TPV?,<br>
                        &iquest;podr&iacute;amos iniciar el desarrollo del hardware y
                        organizar un hackaton<br>
                        para programarlo?, &iquest;como podr&iacute;amos ayudar en el
                        desarrollo de Integral<br>
                        CES?, ...<br>
                        <br>
                        Seguimos, un saludo a todxs.<br>
                        <br>
                        <br>
                        <br>
                        Notas:<br>
                        <br>
                        [1] Tecnolog&iacute;a de fuentes abiertas (obvio :-)<br>
                        <br>
                        <br>
                        &nbsp; &nbsp; Basado en Raspberry Pi (+ Wi-Fi).<br>
                        &nbsp; &nbsp; Shield RFID Arduino (Lector). (ej.<br>
                        <a moz-do-not-send="true"
                          href="https://www.adafruit.com/products/364"
                          target="_blank">https://www.adafruit.com/products/364</a>
                        ).<br>
                        &nbsp; &nbsp; Tarjeta RFID [autentificaci&oacute;n usuarix] (ej.<br>
                        <a moz-do-not-send="true"
                          href="https://www.adafruit.com/products/884"
                          target="_blank">https://www.adafruit.com/products/884</a>
                        ).<br>
                        &nbsp; &nbsp; Shield GSM.<br>
                        &nbsp; &nbsp; Pantalla t&aacute;ctil.<br>
                        &nbsp; &nbsp; Impresi&oacute;n de ticket. (ej. <a
                          moz-do-not-send="true"
                          href="https://www.adafruit.com/products/597"
                          target="_blank">https://www.adafruit.com/products/597</a>
                        ).<br>
                        _______________________________________________<br>
                        Adminsces mailing list<br>
                        <a moz-do-not-send="true"
                          href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net"
                          target="_blank">Adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
                        <a moz-do-not-send="true"
                          href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces"
                          target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a><br>
                      </blockquote>
                    </div>
                    <br>
                  </div>
                </div>
                <br>
                _______________________________________________<br>
                Adminsces mailing list<br>
                <a moz-do-not-send="true"
                  href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
                <a moz-do-not-send="true"
                  href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces"
                  target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a><br>
                <br>
              </blockquote>
            </div>
            <br>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Adminsces mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>