<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix"><font size="-1">Hola,<br>
        <br>
        <font size="-1">Em sembla <font size="-1">perfecte. Fa uns dies
            vaig escriure a Esteve, per&ograve; seria b&oacute; tenir un espai obert
            de participaci&oacute;.<br>
            <br>
            A la trobada podem dedicar una estona a p<font size="-1">resentar
              el nou IntegralCES. Crec que &eacute;s un projecte prioritar<font
                size="-1">i en el que tots hauriem de partici<font
                  size="-1">par<font size="-1">, <font size="-1">en el
                      seu disseny conceptual, operatiu, funcional, per&ograve;
                      tamb&eacute; en la financiac<font size="-1">i&oacute;,
                        manteniment, etc<font size="-1">.</font></font></font></font></font></font><br>
              <br>
            </font><br>
          </font></font></font>
      <div class="moz-signature">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=ISO-8859-1">
        <title>Jordi Flores Dom&iacute;nguez</title>
        <style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
}
-->
</style><span class="Estilo1">Salut!
          <br>
          <br>
          Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)<br>
          Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a><br>
          Cooperativa Integral Catalana - <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.cooperativa.cat">http://www.cooperativa.cat</a><br>
          <br>
          <br>
          <br>
          <br>
          <br>
        </span>
      </div>
      El 21/05/2013 2:09, Gorka Pinillos escribi&oacute;:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:519ABB42.3000407@cooperativa.cat" type="cite">
      <pre wrap="">bones,

Actualment el CES no te cap espai on la comunitat pugui trobarse de
manera oberta per intercambiar idees, propostes, reportar bugs, etc.

Amb la evoluci&Atilde;&sup3; del desenvolupament de l'integralces, crec que es un bon
moment per impulsar un forum que pugui ser un espai de refer&Atilde;&uml;ncia per la
comunitat del ces/integralces en l'&Atilde;&nbsp;mbit de les monedes socials basades
en el cr&Atilde;&copy;dit mutu.

D'entre altres, el cyclos, el freicoin i el bitcoin tenen el seu, y son
espais de referencia en els seus &Atilde;&nbsp;mbits. Seria una forma d'apropar a la
gent a l'entorn de l'integralces, publicar avan&Atilde;&sect;os, buscar col&Acirc;&middot;laboraci&Atilde;&sup3;
i realitzar debats sobre linies de desenvolupament.

Podriem aprofitar la trobada d'ecoxarxes per debatre la proposta i que
es comenc&Atilde;&copy;s a promoure des de les ecoxarxes. Seria un pas qualitatiu de
cara a refor&Atilde;&sect;ar l'estrategia de desenvolupament de les monedes socials
basades en l'integralces.

La posada en marxa la podriem asumir la CIC i les ecoxarxes que vulguin
participar i tamb&Atilde;&copy; podriem anar pensant en persones que puguesin asumir
la moderaci&Atilde;&sup3;.

Aquest crec que &Atilde;&copy;s un dels m&Atilde;&sup2;duls m&Atilde;&copy;s consolidats en drupal:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://drupal.org/project/advanced_forum">http://drupal.org/project/advanced_forum</a>

Qu&Atilde;&uml; us sembla?
Salut i seguim!
Gorka.
_______________________________________________
Adminsces mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>