<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Hola,<br>
      <br>
      Ning&uacute; del Pened&egrave;s o Montseny? Ostres, a veure si els haur&eacute; d'anar
      a despertar quan vagi cam&iacute; de Girona? I de Terrassa? Crec que van
      dir que hi anirien. Jo em faria "pesat" i els contactaria
      personalment, si m&eacute;s no, als que figurin com a administradors de
      les ecoxarxes. Hem de pensat que el que es debatr&agrave;/decidir&agrave; ens
      interessa/implica a totes.<br>
      <br>
      <div class="moz-signature">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=ISO-8859-1">
        <title>Jordi Flores Dom&iacute;nguez</title>
        <style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
}
-->
</style><span class="Estilo1">Salut!
          <br>
          <br>
          Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)<br>
          Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a><br>
          Cooperativa Integral Catalana -
          <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a><br>
          <br>
          <br>
          <br>
          <br>
        </span>
      </div>
      El 20/11/2012 18:41, Esteve Badia escribi&oacute;:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAJq9KinpzZxmLO7MbLG4iaFABF8fPWtXHHBCxSxdB_=MXp3ZPw@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div>Hola de nou,</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>b&eacute;, sembla que ha estat dif&iacute;cil quedar. El Francesc em
        comenta que estar&agrave; per barcelona dissabte, per&ograve; jo gaireb&eacute;
        m'inclino per intentar gestionar-ho sense veure'ns.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Vad&oacute;, he intentat contactar amb tu (pel m&ograve;bil que em vas
        trucar divendres) i no me n'he sortit. Aix&iacute; que et volia
        comentar:</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Respecte de la proposta de que cada persona o ecoxarxa faci
        aportacions en esp&egrave;cies o moneda:&nbsp;Si una ecoxarxa porta moneda
        (euros o moneda social), aix&ograve; significa que ca l'estr&ograve;lic diguem
        que encara completa m&eacute;s els &agrave;pats a canvi d'aquesta moneda
        "extra" que si nom&eacute;s paga el preu base de l'&agrave;pat? Ho dic pq
        penso que probablement sigui la opci&oacute; majorit&agrave;ria (per
        comoditat).</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>&Eacute;s imprescindible enviar un mail a tots els assistents amb
        instruccions precises de tot. Per l'allotjament, penso que
        estaria b&eacute; dir les diferents opcions (1.sac &amp; a&iuml;llant,
        2.alguna llitera, 3.alberg ca l'estr&ograve;lic -amb el contacte-, i
        fins i tot potser la direcci&oacute; d'alguna pensi&oacute; de la vora per si
        v&eacute; alg&uacute; m&eacute;s "delicat").&nbsp;</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Hauriem de donar un m&ograve;bil de contacte per a temes log&iacute;stics
        (dubtes de&nbsp;com arribar,&nbsp;d'allotjament o menjar d'&uacute;ltima hora,
        etc).&nbsp;</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Vad&oacute; em sembla que ets la persona indicada per les dues coses
        :-)</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>En principi la data l&iacute;mit per inscriure's &eacute;s el 25 de
        Novembre. (Per cert, que el nombre d'inscripcions no creix en
        absolut, tot just hi ha 12 inscripcions!&nbsp;3xBages -aqu&iacute; s&eacute; que
        n'ha ha d'aver almenys 3 m&eacute;s-, 3xTarragona, 2xCIC, 1xGarraf,
        1xLleida, 1xMallorca, 1xBarcelona).</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Aix&iacute; que si vols el 25 de Novembre a les 12 de la nit t'envio
        la llista dels inscrits per a enviar-los un mail amb tota la
        informaci&oacute; &uacute;til per a venir a les jornades: com arribar, menjar,
        allotjament i programa actualitzat. Sembla b&eacute;? Si vols redactar
        el mail abans i que li fem una ullada jo estar&eacute; encantat.
        Enviar&eacute; un programa actualitzat.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>A reveure,</div>
      <div>Esteve</div>
      <div><br>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">El 19 de novembre de 2012 0:24, Esteve
        Badia <span dir="ltr">&lt;<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:badia.orive@gmail.com" target="_blank">badia.orive@gmail.com</a>&gt;</span>
        ha escrit:<br>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Se m'ha
          enviat el mail que encara no havia acabat...
          <div><br>
          </div>
          <div>deia que els matins no em va b&eacute; que treballo, per&ograve; que si
            &eacute;s imprescindible tamb&eacute; m'ho puc muntar.</div>
          <div><br>
          </div>
          <div>A reveure,</div>
          <div>
            Esteve</div>
          <div class="gmail_extra"><br>
            <br>
            <div class="gmail_quote">El 19 de novembre de 2012 0:22,
              Esteve Badia <span dir="ltr">&lt;<a
                  moz-do-not-send="true"
                  href="mailto:badia.orive@gmail.com" target="_blank">badia.orive@gmail.com</a>&gt;</span>
              ha escrit:
              <div>
                <div class="h5"><br>
                  <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                    .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Per
                    mi podem trobar-nos&nbsp;
                    <div>- El dilluns encara que sigui tot sopant o
                      despr&eacute;s de sopar.</div>
                    <div>- El dimarts a la tarda per&ograve; jo a les 20h tinc
                      un comprom&iacute;s i per tant hauria de ser abans.</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Els matins no em va b&eacute; que treballo,&nbsp;</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Francesc que tal et va?</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Esteve<br>
                      <div><br>
                      </div>
                      <div><br>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="gmail_extra"><br>
                      <br>
                      <div class="gmail_quote">El 18 de novembre de 2012
                        19:01, <a moz-do-not-send="true"
                          href="mailto:vado@tresones.com"
                          target="_blank">vado@tresones.com</a> <span
                          dir="ltr">&lt;<a moz-do-not-send="true"
                            href="mailto:vado@tresones.com"
                            target="_blank">vado@tresones.com</a>&gt;</span>
                        ha escrit:
                        <div>
                          <div><br>
                            <blockquote class="gmail_quote"
                              style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px
                              #ccc solid;padding-left:1ex">
                              <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">Bones,<br>
                                <br>
                                M'ha sorgit un canvi de plans; dilluns
                                faig la ruta de la cac. Comptem ser a
                                aureasocial cap a les 21:00, o sigui que
                                a mi m'aniria perfecte dimarts mati, si
                                no, a la tarda.<br>
                                <br>
                                Salut!<br>
                                <br>
                                Enviado desde mi HTC
                                <div>
                                  <div><br>
                                    <br>
                                    <div>----- Reply message -----<br>
                                      De: "Jordi Flores Dom&iacute;nguez" &lt;<a
                                        moz-do-not-send="true"
                                        href="mailto:jordi@xarxaeco.org"
                                        target="_blank">jordi@xarxaeco.org</a>&gt;<br>
                                      Fecha: dom., nov. 18, 2012 18:21<br>
                                      Asunto: [Adminsces] Trobada
                                      d'ecoxarxes<br>
                                      Para: &lt;<a
                                        moz-do-not-send="true"
                                        href="mailto:adminsces@llistes.moviments.net"
                                        target="_blank">adminsces@llistes.moviments.net</a>&gt;<br>
                                      <br>
                                    </div>
                                    <div>Hola,<br>
                                      <br>
                                      De Tarragona s&oacute;m 4 confirmats, i
                                      crec que tots hem enviat el
                                      formulari. Nom&eacute;s hi ha 7 d'altres
                                      ecoxarxes? Per&ograve; si som m&eacute;s a la
                                      llista de la gent que est&agrave;
                                      partipant!<br>
                                      <br>
                                      Per cert, faig enviar un correu
                                      informatiu a la nostra llista de
                                      correu de Tarragona i tamb&eacute; a la
                                      nova ecoxarxa de l'Ebre.<br>
                                      <br>
                                      <br>
                                      <div> <span>Salut! <br>
                                          <br>
                                          Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf.
                                          <a moz-do-not-send="true"
                                            href="tel:663.677.384"
                                            value="+34663677384"
                                            target="_blank">663.677.384</a>)<br>
                                          Xarxa ECO de Tarragona - <a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.xarxaeco.org"
                                            target="_blank">www.xarxaeco.org</a><br>
                                          Cooperativa Integral Catalana
                                          - <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat"
                                            target="_blank">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a><br>
                                          <br>
                                          <br>
                                          <br>
                                        </span> </div>
                                      El 18/11/2012 17:57, Esteve Badia
                                      escribi&oacute;:<br>
                                    </div>
                                    <blockquote type="cite">Ara mateix
                                      hi ha nom&eacute;s 11 inscrits, tot i que
                                      crec que vindr&agrave; un n&uacute;mero
                                      significativament m&eacute;s gran de
                                      persones. Jo al missatge vaig
                                      posar temps fins el 25 de novembre
                                      (una setmana abans) per
                                      inscriure's. Crec que podem fer
                                      llavors la previsi&oacute; d'assist&egrave;ncia.<br>
                                      <br>
                                      La proposta de menjar jo entenc el
                                      seg&uuml;ent:<br>
                                      <br>
                                      1) Ca l'Estr&ograve;lic fa un men&uacute; base
                                      econ&ograve;mic.<br>
                                      2) La gent el completa amb
                                      productes o aportacions extra a Ca
                                      l'Estr&ograve;lic.<br>
                                      <br>
                                      La proposta de dormir, doncs a mi
                                      em sembla b&eacute;. Nom&eacute;s potser haur&iacute;em
                                      d'indicar tamb&eacute; alguna opci&oacute; per
                                      si hi ha alguna persona gran o que
                                      per algun motiu se li faci dif&iacute;cil
                                      dormir en plan campaments. Vull
                                      dir que podem donar la direcci&oacute;
                                      d'algun lloc d'allotjament
                                      est&agrave;ndard no massa lluny. O Ca
                                      l'estr&ograve;lic tamb&eacute; &eacute;s un alberg,
                                      &iquest;no? I l'altra opci&oacute; tamb&eacute; &eacute;s
                                      portar una furgo o tenda. Oi que
                                      hi ha lloc per plantar-ne?<br>
                                      <br>
                                      A mi em va b&eacute; dilluns a la tarda a
                                      qualsevol hora. Dimarts i dimecres
                                      els tinc m&eacute;s complicats. Dijous el
                                      torno a tenir b&eacute;.<br>
                                      <br>
                                      Esteve<br>
                                      <div class="gmail_extra"><br>
                                        <br>
                                        <div class="gmail_quote">El 17
                                          de novembre de 2012 20:38,
                                          vado <span dir="ltr">&lt;<a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="mailto:vado@tresones.com"
                                              target="_blank">vado@tresones.com</a>&gt;</span>
                                          ha escrit:<br>
                                          <blockquote
                                            class="gmail_quote"
                                            style="margin:0 0 0
                                            .8ex;border-left:1px #ccc
                                            solid;padding-left:1ex">
                                            <div bgcolor="#FFFFFF"
                                              text="#000000"> bones!<br>
                                              <br>
                                              &nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesc, jo acabo de
                                              veure aquest mail ara.&nbsp; El
                                              dia 14 vaig enviar a
                                              aquesta llista&nbsp; una
                                              proposta sobre la
                                              logistica de les jornades,
                                              l'heu rebut? <br>
                                              &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
                                              &nbsp;&nbsp;&nbsp; Tamb&eacute; preguntava pel
                                              n&ordm; d'inscrits.<br>
                                              &nbsp;&nbsp;&nbsp; Tampoc he pogut veure
                                              la vostra proposta, doncs.<br>
                                              <br>
                                              &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ok per quedar i
                                              parlar-ne, us va be
                                              dilluns mati o tarda a
                                              aurea social?<br>
                                              <br>
                                              <br>
                                              salut!<br>
                                              <br>
                                              <br>
                                              <div>El 17/11/2012 20:27,
                                                didac costa escribi&oacute;:<br>
                                              </div>
                                              <div>
                                                <div>
                                                  <blockquote
                                                    type="cite">Hola<br>
                                                    jo ja estic a
                                                    fran&ccedil;a, una mica
                                                    desconectat, i fins
                                                    avui sense internet<br>
                                                    em miro els fitxers
                                                    adjunts i us dic
                                                    algo<br>
                                                    val, fins el dia 30!<br>
                                                    Didac<br>
                                                    <br>
                                                    <div
                                                      class="gmail_extra"><br>
                                                      <br>
                                                      <div
                                                        class="gmail_quote">
                                                        El 14 de
                                                        novembre de 2012
                                                        16:02, Esteve
                                                        Badia <span
                                                          dir="ltr">&lt;<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:badia.orive@gmail.com"
                                                          target="_blank">badia.orive@gmail.com</a>&gt;</span>
                                                        ha escrit:<br>
                                                        <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div>Hola,<br>
                                                          </div>
                                                          <div><br>
                                                          </div>
                                                          <div>Ens hem
                                                          reunit el
                                                          Francesc i jo
                                                          i hem fet una
                                                          proposta
                                                          concreta de
                                                          dinamitzaci&oacute;
                                                          de les
                                                          activitats de
                                                          les jornades.
                                                          Si us sembla
                                                          b&eacute;, nom&eacute;s
                                                          falta assignar
                                                          qui explicar&agrave;,
                                                          moderar&agrave; o
                                                          dinamitzar&agrave;
                                                          cada part.</div>
                                                          <div><br>
                                                          </div>
                                                          <div>Estaria
                                                          b&eacute; trobar-nos
                                                          un dia
                                                          d'aquests per
                                                          parlar-ne.
                                                          D'aix&ograve; i tamb&eacute;
                                                          dels atres
                                                          temes
                                                          (log&iacute;stica,
                                                          menjar,
                                                          inscripcions...).</div>
                                                          <div><br>
                                                          </div>
                                                          <div>Qu&egrave; us
                                                          sembla? Quin
                                                          dia va b&eacute;? Ja
                                                          direu que
                                                          falten nom&eacute;s
                                                          dues setmanes
                                                          per la
                                                          trobada! I
                                                          espavilem amb
                                                          la difusi&oacute;!
                                                          Vad&oacute;: tot ok
                                                          amb el menjar
                                                          i tal? Fa
                                                          falta res?</div>
                                                          <div><br>
                                                          </div>
                                                          <div>Abra&ccedil;ada,</div>
                                                          <div>Esteve</div>
                                                          <br>
_______________________________________________<br>
                                                          Adminsces
                                                          mailing list<br>
                                                          <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net" target="_blank">Adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
                                                          <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces" target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a><br>
                                                          <br>
                                                        </blockquote>
                                                      </div>
                                                      <br>
                                                    </div>
                                                    <br>
                                                    <fieldset></fieldset>
                                                    <br>
                                                    <pre>_______________________________________________
Adminsces mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net" target="_blank">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
<a moz-do-not-send="true" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces" target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
</pre>
                                                  </blockquote>
                                                  <br>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                            <br>
_______________________________________________<br>
                                            Adminsces mailing list<br>
                                            <a moz-do-not-send="true"
                                              href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net"
                                              target="_blank">Adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
                                            <a moz-do-not-send="true"
                                              href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces"
                                              target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a><br>
                                            <br>
                                          </blockquote>
                                        </div>
                                        <br>
                                      </div>
                                      <br>
                                      <fieldset></fieldset>
                                      <br>
                                      <pre>_______________________________________________
Adminsces mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net" target="_blank">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
<a moz-do-not-send="true" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces" target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
</pre>
                                    </blockquote>
                                    <br>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                              <br>
_______________________________________________<br>
                              Adminsces mailing list<br>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net"
                                target="_blank">Adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces"
                                target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a><br>
                              <br>
                            </blockquote>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                      <br>
                    </div>
                  </blockquote>
                </div>
              </div>
            </div>
            <br>
          </div>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>