<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Hola,<br>
      <br>
      Coincideixo amb el Vad&oacute;. Hi ha inter&eacute;s a diverses ecoxarxes i per
      part de moltes persones. S'han identificat necessitats comunes,
      reptes i molts tenim propostes interessants per posar en pr&agrave;ctica
      a nivell m&eacute;s global (Catalunya). <br>
      <br>
      Crec que la trobada &eacute;s imprescindible. Estem provablement en un
      punt d'inflexi&oacute;. Les ecoxarxes s'han ext&eacute;s, algunes es van
      consolidant i d'altres necesiten una mica de suport. La CIC, la
      CAC, Aureas, etc. no existien quan vam fer la primera trobada
      d'ecoxarxes a finals de 2009. Ja hem superat, amb cert &egrave;xit,
      aquesta fase.<br>
      <br>
      Realment molts tenim un problema de temps. I a molts els
      despla&ccedil;aments ens supossen un esfor&ccedil; considerable. Per&ograve; jo em
      comprometo a estar disponible tot un dia sencer, per assistir a la
      trobada i participar a totes les activitats. Tamb&eacute; per aportar
      productes de Tarragona a l'organitzaci&oacute;.<br>
      <br>
      Darrerament he assistit a un parell de trobades i he vist moltes
      persones interessades en el que tractarem a la trobada
      d'ecoxarxes. No ens desanimem, ara &eacute;s un bon moment.<br>
      <br>
      <br>
      <div class="moz-signature">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=ISO-8859-1">
        <title>Jordi Flores Dom&iacute;nguez</title>
        <style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
}
-->
</style><span class="Estilo1">Salut!
          <br>
          <br>
          Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)<br>
          Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a><br>
          Cooperativa Integral Catalana -
          <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a><br>
          <br>
          <br>
          <br>
        </span>
      </div>
      El 08/10/2012 18:11, vado escribi&oacute;:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:5072FB32.1080201@tresones.com" type="cite">
      <pre wrap="">Hola Francesc,
 
     justament avui he estat parlant amb l'Esteve de com va anar i me
n'ha fet cinc c&Atilde;&uml;ntims.  Crec que es una pena si us desinfleu ara perqu&Atilde;&uml;
s'han celebrat reunions sense que la gent confirm&Atilde;&copy;s si li anava be i si
vindria. Tots tenim mil coses per fer i es un esfor&Atilde;&sect; fer un forat a
l'agenda, m&Atilde;&copy;s si cal despla&Atilde;&sect;ar-se. Avui he parlat amb en Didac tamb&Atilde;&copy;.
Ell m'ha comentat que assistiria a la trobada si finalment es fa, i que
de cares a les reunions preferiria que els temes a tractar les
justifiquessin m&Atilde;&copy;s enll&Atilde;&nbsp; de reunions virtuals. Crec que no hi ha cap
problema en aquest plantejament. El que em sorpren es que us trobessiu
els dos sols a aureasocial. Per mi no es despr&Atilde;&copy;n d'aqui que hi hagi
falta d'inter&Atilde;&copy;s, de cap manera. Simplement, cal que ens assegurem que a
la gent li va be abans de fer la reuni&Atilde;&sup3;.

   Es va oferir ca l'Estr&Atilde;&sup2;lic i es va acceptar. Es van elegir unes
dates, es van canviar i es van acceptar. Perqu&Atilde;&uml; ens plantejem ara si es
fa o no es fa?

   Desde la CAC estem comen&Atilde;&sect;ant a contactar amb els rebosts i la idea es
informar-los de la trobada d'ecoxarxes i oferir-los de participar
portant productes per prove&Atilde;&macr;r les jornades i estimular l'intercanvi
entre nuclis. Per altra banda tamb&Atilde;&copy; hem d'avisar a la gent de l'ecoxarxa
del pla de l'estany, que estan a l'espera de la 1&Acirc;&ordf; assemblea. Seria
genial que assistissin a la trobada d'ecoxarxes. Qu&Atilde;&uml; els hem de dir, doncs?

   Be, realment em sap greu no haver pogut estar a la reuni&Atilde;&sup3;, tant com
cada assemblea permanent de la cic a la que no puc anar perqu&Atilde;&uml; estar pel
fet de ser a bcn. Per altra banda, per mi es molt provable que aix&Atilde;&sup2;
canvi&Atilde;&macr; i que a partir d'ara pugui assistir almenys una vegada a la
setmana a bcn. No s&Atilde;&copy; com tenen el panorama les altres persones.

   Avui tamb&Atilde;&copy; he cenviat un missatge a en Jordi Fl&Atilde;&sup2;res. S&Atilde;&copy; que tb va
apuradissim amb el temps, i a l'hora que frisa per assistir a aquesta
trobada i a les mateixes reunions de la CAC. En Sebas, de Pujarnol,
tamb&Atilde;&copy; es un gran promotor de la moneda social i de les ecoxarxes, i es
pot comptar amb ell de totes totes. En carles Tell, del Pened&Atilde;&uml;s, est&Atilde;&nbsp;
integrat a la nova CAC i estem treballant junts. Tamb&Atilde;&copy; es pot comptar
amb ell.

   Al vespre he de trucar a la gemma solanas, de  EGIR, per veure com
tenen el tema. Crec que per l'ona de EGIR, i per proximitat, tamb&Atilde;&copy;
vindr&Atilde;&nbsp; la gent de Girona, i contents que es faci a ca l'Estr&Atilde;&sup2;lic.

   Vull parlar amb l'Epi i la Sabina, del nucli d'Olot. L'&Atilde;&ordm;ltim email
que em va arribar parlaven d'e reactivar-se, crec que per mitj&Atilde;&nbsp; dels
grups de consum de la zona. No costaria gens que vingu&Atilde;&copy;ssin, i m&Atilde;&copy;s si
parlem de finals de novembre.

   De la Bisbal, la Teresa i en Jaume s'apunten a totes i donen un
suport incondicional. I de palam&Atilde;&sup2;s tenim en Toni, que tb est&Atilde;&nbsp; a la
coordinaci&Atilde;&sup3; de la CAC i est&Atilde;&nbsp; al 100%.

   Tamb&Atilde;&copy; he de parlar amb la gent de Can Cal&Atilde;&sect;ada, que volie activar el
rebost.

   En Carles Tell mant&Atilde;&copy; el contacte amb la gent activa de Lleida i Osona.

   A la gent de Mallorca no els fa cap mandra fer un salt tot sovint i
visitar-nos, i crec que estan esperant que la cosa es mogui. No hauriem
d'estar dubtant.

   La gent del Pallars ho t&Atilde;&copy; mes xungo. Per&Atilde;&sup2; hi ha solucions. Crec que
encara tenen ecob&Atilde;&nbsp;sics de la fase de la RB passada, que son v&Atilde;&nbsp;l.lids
ara, i 100% recolzats per la CIC. No crec que el motiu per no venir
necessariament hagi de ser la despesa de transport.

   Tamb&Atilde;&copy; est&Atilde;&nbsp;n molt animats la gent del Nucli de l'Hospitalet, que des
que s'ha arribat al desenlla&Atilde;&sect; del conflicte amb la CIC, lluny de
deblitar-se la rlaci&Atilde;&sup3; n'ha sortit revifat i amb ganes de treballar pel
projecte.


   Gent, per res hi veig falta d'inter&Atilde;&copy;s. El que hi ha es falta de temps
perqu&Atilde;&uml; tothom va pendent de mil processos oberts. Tinguem-ho en compte i
no ens desesperem.


   Salut!


El 08/10/2012 17:35, Francesc escribi&Atilde;&sup3;:
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Salut companys,

el dimecres passat ens vam tornar a trobar (per segona setmana
consecutiva) l'Esteve i jo a l'espai Aurea per a la reunio per a
organitzar la trobada d'ecoxarxes. Recordeu que la setmana anterior
l'haviem anulat per falta de gent. Aquest cop tampoc va venir ningu
mes i tampoc vam fer la reunio. Ningu ha dit res, excusant la seva
absencia, demanant si s'havia fet o no la reunio, preguntat com va
l'organitzacio, etc...

D'aquests fets dedueixo que no tenim prou energia o interes per a
organitzar conjuntament aquesta trobada, i menys si la volem fer a
principis de desembre...

Valorem-nos les forces i decidim que volem fer.

Francesc (ecoxarxa del Bages)
_______________________________________________
Adminsces mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">
_______________________________________________
Adminsces mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>