<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Hola,<br>
      <br>
      Quan tingui un moment (la propera setmana) intentar&eacute; preparar un
      breu sumari sobre punts que es poden tractar en el debat sobre les
      relacions econ&ograve;miques entre ecoxarxes i ecoxarxes i la CIC. El
      passar&eacute; per la llista i xarxa social. Aix&iacute; podeu afegir m&eacute;s punts.
      El dia del debat, comen&ccedil;em per aqu&iacute; i ja surtir&agrave;n nous temes fru&iuml;t
      del propi debat. Si voleu m'ofereixo per dinamitzar/presentar la
      part de relacions entre ecoxarxes, i que alg&uacute; altre dinamitzi
      tamb&eacute; la part de relacions entre les ecoxarxes i la CIC.<br>
      <br>
      Crec que en una trobada d'aquestes caracter&iacute;stiques ser&agrave; important
      que hi participi tothom, per compartir experi&egrave;ncies, dubtes,
      sol&middot;lucions, necessitats, propostes. Aix&iacute; que faria una breu
      presentaci&oacute; dels punts inicials a tractar i obriria el debat.<br>
      <br>
      Em centro en els temes del dissabte, ja que s&oacute;n els que trobo m&eacute;s
      importants en aquests moments de creixement de les ecoxarxes, per&ograve;
      principalment perque nom&eacute;s podr&eacute; anar-hi un dia i he de triar.
      Sobre les eines comunes, ja vaig participar a un grup que es va
      fer a Vinyols i em vaig posant al dia de tant en tant. Respecte al
      primer dia, tot i no poder venir a presentar Tarragona, ja vaig
      enviar el q&uuml;estionari omplert fa uns dies, aix&iacute; que tindreu alguna
      informaci&oacute; sobre nosaltres. (No se si alg&uacute; podr&agrave; anar-hi
      divendres).<br>
      <br>
      <br>
      <div class="moz-signature">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=ISO-8859-1">
        <title>Jordi Flores Dom&iacute;nguez</title>
        <style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
}
-->
</style><span class="Estilo1">Salut!
          <br>
          <br>
          Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)<br>
          Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a><br>
          Cooperativa Integral Catalana -
          <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a><br>
          <br>
          <br>
          <br>
        </span>
      </div>
      El 27/09/2012 18:26, Esteve Badia escribi&oacute;:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAJq9KinH2JQsJDWUGb7sX+Vv4u7ktYqBU6pk17f=By4PybiTdg@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div>Hola de nou,</div>
      <div><br>
      </div>
      Em sembla perfecte la teva proposta Jordi. Si de cas fes una
      ullada al programa proposat per veure on hi escau millor. En
      particular el dissabte al mat&iacute; hi ha un espai (no molt gran) per
      al tema relaci&oacute; ecoxarxes i CIC, just abans d'abordar el tema de
      les relacions (econ&ograve;miques) entre xarxes. Aix&ograve; &eacute;s tot el que hi ha
      per dissabte, aix&iacute; que crec que hi ha espai per fer coses.
      <div>
        <br>
      </div>
      <div>Tamb&eacute; val a dir que un bon objectiu sembla que bastant
        compartit per aquesta trobada seria sortir amb un acord sota el
        bra&ccedil; en el tema de relaci&oacute; econ&ograve;mica entre xarxes que n'asseguri
        l'autonomia i sostenibilitat. Per aix&ograve; el dissabte est&agrave; encarat
        una mica cap aqu&iacute;.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>El divendres &eacute;s m&eacute;s presentaci&oacute; d'experi&egrave;ncies (a mi en
        particular m'interessen especialment les tarragonines :-)). I el
        diumenge eines comunes.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Crec que tu mateix pots proposar un lloc en l'espai que
        creguis m&eacute;s adequat per a la teva exposici&oacute;.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Pel que fa al criteri de participaci&oacute;/metodologia, encara
        est&agrave; per definir, tot i que hi ha alguna idea sobre la taula.&nbsp;</div>
      <div>&nbsp;- Hi ha proposat &eacute;s el diumenge, a l'apartat eines comunes,
        fer-lo (almenys en bona part) per commissions tem&agrave;tiques segons
        els interessos de cadasc&uacute;: Eines jur&iacute;diques, de comunicaci&oacute;, de
        software, de compres comunes o els que surtin all&agrave; mateix.&nbsp;</div>
      <div>&nbsp;- El tema de la relaci&oacute; entre xarxes de dissabte es veu a
        venir que comen&ccedil;ar&agrave; amb algunes exposicions i despr&eacute;s una mica
        de debat i finalment intentar arribar a algunes conclusions.
        Aix&ograve; es pot fer de v&agrave;ries maneres, potser tamb&eacute; per grups,
        especialment el debat.&nbsp;</div>
      <div>&nbsp;- El tema de presentaci&oacute; d'ecoxarxes volem haver fet mural
        amb tota la informaci&oacute; sortida del <a moz-do-not-send="true"
href="https://intern.cooperativaintegral.cat/ca/form/questionari-ecoxarxes">q&uuml;estionari</a>
        que cada ecoxarxa hauria d'omplir abans de la trobada, de manera
        que la ifromaci&oacute; b&agrave;sica estigui a l'abast sense ocupar temps.
        Llavors les ecoxarxes nom&eacute;s explicarien aquells trets rellevants
        o distintius.&nbsp;</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>De totes maneres caldr&agrave; fer una comissi&oacute; o aix&iacute; que ho
        treballi tot plegat.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>A reveure,</div>
      <div>Esteve</div>
      <div><br>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div><br>
        <div class="gmail_quote">El 27 de setembre de 2012 17:59, Jordi
          Flores Dom&iacute;nguez <span dir="ltr">&lt;<a
              moz-do-not-send="true" href="mailto:jordi@xarxaeco.org"
              target="_blank">jordi@xarxaeco.org</a>&gt;</span> ha
          escrit:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
              <div>Bona tarda companys/es,<br>
                <br>
                Em sap greu no poder assistir a reunions a BCN de forma
                freq&uuml;entment. Per&ograve; estic decidit a participar a la
                trobada d'ecoxarxes. De fet, m'agradaria fer una petita
                exposici&oacute;, que estaria dintre del bloc de relaci&oacute;
                econ&ograve;mica entre ecoxarxes, tot i que tamb&eacute; tractar&agrave; de
                les relacions entre ecoxarxes i la CIC. Es a dir, jo
                participar&eacute; el segon dia (dissabte). I em sembla b&eacute; el
                canvi de data propossat. (De Tarragona hi assistirem un
                m&iacute;nim de tres persones).<br>
                <br>
                Respecte a l'exposici&oacute; i continguts, s&oacute;c economista i
                membre actiu de la Xarxa ECO des del 2009, m'agradaria
                centrar-me en aspectes pr&agrave;ctics, de coordinaci&oacute;, de
                gesti&oacute;, dinamitzaci&oacute;, m&eacute;s que en temes estrictament
                econ&ograve;mics, balances, saldos, fluxes, etc. Aix&iacute; que
                suposo que la meva intervenci&oacute; pot ser complement&agrave;ria i
                aportar una visi&oacute; pr&agrave;ctica i d'experi&egrave;ncia sobre algunes
                q&uuml;estions rellevants.<br>
                <br>
                Heu previst alg&uacute;n criteri de participaci&oacute;? Ser&agrave; en
                format debat, exposici&oacute;, comissions de treball? Encara
                s'ha de definir a l'apartat de metodologia?<br>
                <br>
                Per mi podem anar consensuant temes per correu, si
                realment no hi ha prou participaci&oacute; a les reunions
                presencials ... per&ograve; no ens aturem. Tamb&eacute; es pot fer
                servir l'eina de participaci&oacute; que va crear en Vad&oacute;.<br>
                <br>
                <div> <span>Salut! <br>
                    <br>
                    Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. <a
                      moz-do-not-send="true" href="tel:663.677.384"
                      value="+34663677384" target="_blank">663.677.384</a>)<br>
                    Xarxa ECO de Tarragona - <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://www.xarxaeco.org" target="_blank">www.xarxaeco.org</a><br>
                    Cooperativa Integral Catalana - <a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat"
                      target="_blank">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a><br>
                    <br>
                    <br>
                    <br>
                  </span> </div>
                El 27/09/2012 17:26, Esteve Badia escribi&oacute;:<br>
              </div>
              <blockquote type="cite">
                <div>
                  <div class="h5">Hola company[e]s,
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Si volem avan&ccedil;ar i fer una trobada amb cara i
                      ulls abans de l'hivern ja cal que tots ens posem
                      les piles que si no se'ns tirar&agrave; el temps a sobre!
                      A la reuni&oacute; d'ahir no vam ser prou gent per tenir
                      la confian&ccedil;a per prendre decisions, aix&iacute; que vam
                      pensar de posposar la reuni&oacute; al proper <b>dimecres
                        3 d'Octubre a les 20:30h a l'AureaSocial</b>.</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Tenim la bona not&iacute;cia de que s'ha confirmat el
                      lloc de Ca l'Estr&ograve;lic. La data vam pensar tamb&eacute; de
                      moure-la donat que coincideix amb les eleccions al
                      parlament i pensem que aix&ograve; pot afectar
                      seriosament l'assist&egrave;ncia a les jornades. Per aix&ograve;
                      proposem de passar-ho al cap de setmana seg&uuml;ent,
                      del 30-1-2 de desembre. Ens sembla b&eacute;? Vad&oacute; va b&eacute;
                      a Ca l'Estr&ograve;lic tamb&eacute;?</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>El text i proposta de programa sembla que va
                      haver-hi problemes en el mail (hi ha qui no l'ha
                      rebut!). Vaig tornar a reenviar-lo ahir i tamb&eacute;
                      est&agrave; penjat al grup de la xarxa social:&nbsp;<a
                        moz-do-not-send="true"
href="https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/104875/segon-seminari-de-monedes-lliures-i-trobada-decoxarxes-catalanes-2012/"
                        target="_blank">https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/104875/segon-seminari-de-monedes-lliures-i-trobada-decoxarxes-catalanes-2012/</a>.
                      Fes-li un cop d'ull.&nbsp;Estaria b&eacute; que si tens
                      aportacions les facis ja&nbsp;per correu perqu&egrave; a la
                      reuni&oacute; sigui m&eacute;s r&agrave;pid tancar-lo.</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Tinc tamb&eacute; una altra proposta, que seria
                      convidar la Susana Mart&iacute;n Belmonte (<a
                        moz-do-not-send="true"
                        href="http://nadaestaperdido.info/"
                        target="_blank">http://nadaestaperdido.info/</a>)
                      per que ens faci una introducci&oacute; econ&ograve;mica al tema
                      de les balances entre ecoxarxes, a m&eacute;s de la
                      exposici&oacute; d'en Vad&oacute;. Crec que &eacute;s una persona molt
                      capa&ccedil; i espero que disposada. &Eacute;s a dir, donar-li
                      un espai de 1/2h-3/4h per a que ens introdueixi el
                      tema des del seu punt de vista. Si ens sembla b&eacute;
                      comen&ccedil;o a contactar-hi. Sembla b&eacute; o no?.</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Ahir vam fer tamb&eacute; un ordre del dia per la
                      propera reuni&oacute;. B&agrave;sicament &eacute;s tancar la
                      convocat&ograve;ria i comen&ccedil;ar a treballar la
                      organitzaci&oacute;:</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>1) Tancar convocat&ograve;ria: Data, Text, Programa.</div>
                    <div>2) Difusi&oacute;.</div>
                    <div>3) Log&iacute;stica: Allotjament,&nbsp;Menjar,&nbsp;Transport.</div>
                    <div>4) Metodologia: dinamitzaci&oacute; de cadascun dels
                      punts.</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Potser aquests dos &uacute;ltims punts els podem
                      transformar en dues comissions.</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Aix&ograve; &eacute;s tot, salut i a reveure el dimecres que
                      ve!</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Esteve</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <br>
                    <fieldset></fieldset>
                    <br>
                  </div>
                </div>
                <pre>_______________________________________________
Adminsces mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net" target="_blank">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
<a moz-do-not-send="true" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces" target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
</pre>
              </blockquote>
              <br>
            </div>
            <br>
            _______________________________________________<br>
            Adminsces mailing list<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces"
              target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a><br>
            <br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>