<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Bona tarda companys/es,<br>
      <br>
      Em sap greu no poder assistir a reunions a BCN de forma
      freq&uuml;entment. Per&ograve; estic decidit a participar a la trobada
      d'ecoxarxes. De fet, m'agradaria fer una petita exposici&oacute;, que
      estaria dintre del bloc de relaci&oacute; econ&ograve;mica entre ecoxarxes, tot
      i que tamb&eacute; tractar&agrave; de les relacions entre ecoxarxes i la CIC. Es
      a dir, jo participar&eacute; el segon dia (dissabte). I em sembla b&eacute; el
      canvi de data propossat. (De Tarragona hi assistirem un m&iacute;nim de
      tres persones).<br>
      <br>
      Respecte a l'exposici&oacute; i continguts, s&oacute;c economista i membre actiu
      de la Xarxa ECO des del 2009, m'agradaria centrar-me en aspectes
      pr&agrave;ctics, de coordinaci&oacute;, de gesti&oacute;, dinamitzaci&oacute;, m&eacute;s que en
      temes estrictament econ&ograve;mics, balances, saldos, fluxes, etc. Aix&iacute;
      que suposo que la meva intervenci&oacute; pot ser complement&agrave;ria i
      aportar una visi&oacute; pr&agrave;ctica i d'experi&egrave;ncia sobre algunes q&uuml;estions
      rellevants.<br>
      <br>
      Heu previst alg&uacute;n criteri de participaci&oacute;? Ser&agrave; en format debat,
      exposici&oacute;, comissions de treball? Encara s'ha de definir a
      l'apartat de metodologia?<br>
      <br>
      Per mi podem anar consensuant temes per correu, si realment no hi
      ha prou participaci&oacute; a les reunions presencials ... per&ograve; no ens
      aturem. Tamb&eacute; es pot fer servir l'eina de participaci&oacute; que va
      crear en Vad&oacute;.<br>
      <br>
      <div class="moz-signature">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=ISO-8859-1">
        <title>Jordi Flores Dom&iacute;nguez</title>
        <style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
}
-->
</style><span class="Estilo1">Salut!
          <br>
          <br>
          Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)<br>
          Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a><br>
          Cooperativa Integral Catalana -
          <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a><br>
          <br>
          <br>
          <br>
        </span>
      </div>
      El 27/09/2012 17:26, Esteve Badia escribi&oacute;:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAJq9KikqPjzDFzktKE+QRMtLay9B-w-vU=sj8xOt2GMR24pKLQ@mail.gmail.com"
      type="cite">Hola company[e]s,
      <div><br>
      </div>
      <div>Si volem avan&ccedil;ar i fer una trobada amb cara i ulls abans de
        l'hivern ja cal que tots ens posem les piles que si no se'ns
        tirar&agrave; el temps a sobre! A la reuni&oacute; d'ahir no vam ser prou gent
        per tenir la confian&ccedil;a per prendre decisions, aix&iacute; que vam
        pensar de posposar la reuni&oacute; al proper <b>dimecres 3 d'Octubre
          a les 20:30h a l'AureaSocial</b>.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Tenim la bona not&iacute;cia de que s'ha confirmat el lloc de Ca
        l'Estr&ograve;lic. La data vam pensar tamb&eacute; de moure-la donat que
        coincideix amb les eleccions al parlament i pensem que aix&ograve; pot
        afectar seriosament l'assist&egrave;ncia a les jornades. Per aix&ograve;
        proposem de passar-ho al cap de setmana seg&uuml;ent, del 30-1-2 de
        desembre. Ens sembla b&eacute;? Vad&oacute; va b&eacute; a Ca l'Estr&ograve;lic tamb&eacute;?</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>El text i proposta de programa sembla que va haver-hi
        problemes en el mail (hi ha qui no l'ha rebut!). Vaig tornar a
        reenviar-lo ahir i tamb&eacute; est&agrave; penjat al grup de la xarxa
        social:&nbsp;<a moz-do-not-send="true"
href="https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/104875/segon-seminari-de-monedes-lliures-i-trobada-decoxarxes-catalanes-2012/">https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/104875/segon-seminari-de-monedes-lliures-i-trobada-decoxarxes-catalanes-2012/</a>.
        Fes-li un cop d'ull.&nbsp;Estaria b&eacute; que si tens aportacions les
        facis ja&nbsp;per correu perqu&egrave; a la reuni&oacute; sigui m&eacute;s r&agrave;pid
        tancar-lo.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Tinc tamb&eacute; una altra proposta, que seria convidar la Susana
        Mart&iacute;n Belmonte (<a moz-do-not-send="true"
          href="http://nadaestaperdido.info/">http://nadaestaperdido.info/</a>)
        per que ens faci una introducci&oacute; econ&ograve;mica al tema de les
        balances entre ecoxarxes, a m&eacute;s de la exposici&oacute; d'en Vad&oacute;. Crec
        que &eacute;s una persona molt capa&ccedil; i espero que disposada. &Eacute;s a dir,
        donar-li un espai de 1/2h-3/4h per a que ens introdueixi el tema
        des del seu punt de vista. Si ens sembla b&eacute; comen&ccedil;o a
        contactar-hi. Sembla b&eacute; o no?.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Ahir vam fer tamb&eacute; un ordre del dia per la propera reuni&oacute;.
        B&agrave;sicament &eacute;s tancar la convocat&ograve;ria i comen&ccedil;ar a treballar la
        organitzaci&oacute;:</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>1) Tancar convocat&ograve;ria: Data, Text, Programa.</div>
      <div>2) Difusi&oacute;.</div>
      <div>3) Log&iacute;stica: Allotjament,&nbsp;Menjar,&nbsp;Transport.</div>
      <div>4) Metodologia: dinamitzaci&oacute; de cadascun dels punts.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Potser aquests dos &uacute;ltims punts els podem transformar en dues
        comissions.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Aix&ograve; &eacute;s tot, salut i a reveure el dimecres que ve!</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Esteve</div>
      <div><br>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Adminsces mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>