<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Hola,<br>
      <br>
      Si, sembla que l'aplicaci&oacute; &eacute;s la mateixa. No veig canvis de codi
      ni funcionalitats noves. Simplement un rentat de cada a la web
      d'inici i potser te el "suport" d'alg&uacute;n col&middot;letiu o persona
      d'Australia, Suposso que deu ser suport econ&ograve;mic o t&egrave;cnic, per
      allotjar recursos a servidors. B&eacute;, si ens treu les comissions que
      es cobran al CES, nosaltres tamb&eacute; li podem oferir un servidor
      gratu&iuml;t a Catalunya/Espanya per descentralitzar i redu&iuml;r despeses.<br>
      <br>
      <br>
      <div class="moz-signature">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=ISO-8859-1">
        <title>Jordi Flores Dom&iacute;nguez</title>
        <style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
}
-->
</style><span class="Estilo1">Salut!
          <br>
          <br>
          Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)<br>
          Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a><br>
          Cooperativa Integral Catalana -
          <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a><br>
          <br>
          <br>
          <br>
        </span>
      </div>
      El 06/09/2012 15:46, Enric Duran Giralt escribi&oacute;:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:5048A925.3080701@enricduran.cat" type="cite">
      <br>
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.communityexchange.net.au/">http://www.communityexchange.net.au/</a>
      <br>
      pel que diuen, veig que l'&Atilde;&ordm;nic que han fet es descentralitzar amb
      un servidor i una web propia pero que el software &Atilde;&copy;s el mateix
      del ces 1.0
      <br>
      <br>
      a tenir en compte pel projecte de l'integralces.net
      <br>
      <br>
      salut!
      <br>
      enric
      <br>
      <br>
      <br>
      _______________________________________________
      <br>
      Adminsces mailing list
      <br>
      <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
      <br>
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
      <br>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>