<div>Bon dia, <br></div><div><br>som del node de necessitats de 
l&#39;ecoxarxa que s&#39;està formant a l&#39;Ebre. <br>Us escric perque des del nostre node hem creat 
una 1a versió d&#39;una enquesta per conèixer les necessitats i aportacions 
de la gent afi a l&#39;ecoxarxa, i ens agradaria saber si en alguna de les ecoxarxes també vau crear alguna eina semblant i si és així si podem compartir-les.<br><br>L&#39;enquesta l&#39;estem millorant i volem transformar-la en
 un qüestionari amb respostes tancades (a partir de les enquestes 
completades).<br>
<br></div><div>Atentament, node de necessitats de l&#39;Ecoxarxa EbreSud<br></div>