<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
    <p style="margin-bottom: 0cm">Benvolguts/des!</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"> Des de la comissi&oacute; d'intercanvis de
      la Cooperativa Integral Catalana volem presentar-vos els nous
      video-tutorials per a facilitar l'&uacute;s del CES, el portal web on es
      realitzen els intercanvis en moneda social.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"> Aquests video-tutorials ens expliquen
      les diferents accions que es poden fer al CES, des de cobrar una
      venda, publicar una oferta o una demanda o buscar-ne alguna, entre
      d'altres.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">L'objectiu d'aquests tutorials &eacute;s
      familiaritzar els usuaris amb el funcionament del portal i
      impulsar
      l'&uacute;s d'aquesta eina, per tal de dinamitzar els intercanvis en
      moneda
      social.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Recordeu anar visitant el Vimeo de la
      Cooperativa per estar al dia de les &uacute;ltimes novetats audiovisuals
      de la CIC:</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><a href="http://vimeo.com/cooperativa">http://vimeo.com/cooperativa</a></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">On hi ha l'&agrave;lbum on es troben els
      video-tutorials del CES:</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><a
        href="http://vimeo.com/album/1950426">http://vimeo.com/album/1950426</a></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Els tutorials s&oacute;n els seg&uuml;ents:</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Com donar-te d'alta (per a Ecoxarxes)?</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><a
        href="http://vimeo.com/album/1950426/video/42752492">http://vimeo.com/album/1950426/video/42752492</a></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Com crear una oferta?</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><a
        href="http://vimeo.com/album/1950426/video/42753301">http://vimeo.com/album/1950426/video/42753301</a></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Com crear una demanda?</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><a
        href="http://vimeo.com/album/1950426/video/42753302">http://vimeo.com/album/1950426/video/42753302</a></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Com trobar ofertes?</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><a
        href="http://vimeo.com/album/1950426/video/42753303">http://vimeo.com/album/1950426/video/42753303</a></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Com cobrar una venda?</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><a
        href="http://vimeo.com/album/1950426/video/42753304">http://vimeo.com/album/1950426/video/42753304</a></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Com evaluar una transacci&oacute;?</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><a
        href="http://vimeo.com/album/1950426/video/42753307">http://vimeo.com/album/1950426/video/42753307</a></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Per ara nom&eacute;s estan en catal&agrave;,
      properament estaran disponibles tamb&eacute; en castell&agrave; i angl&egrave;s.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Si despr&eacute;s de veure els v&iacute;deos teniu
      algun dubte o sugger&egrave;ncia, no dubteu en contactar amb
      <a href="mailto:cooperativa@ecoxarxes.cat">cooperativa@ecoxarxes.cat</a></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Salut i intercanvi,</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><i><b>Comissi&oacute; d'Intercanvis i
          promoci&oacute; de
          la moneda social</b></i></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><i><b>Cooperativa Integral Catalana</b></i></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <title></title>
    <meta name="GENERATOR" content="LibreOffice 3.5 (Linux)">
    <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
                A:link { so-language: zxx }
        -->
        </style><br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Sergi F&agrave;bregas
Cooperativa Integral Catalana
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:cooperativa@ecoxarxes.cat">cooperativa@ecoxarxes.cat</a></pre>
  </body>
</html>