<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
    Ok, a través de les ofertes, per exemple....<br>
    Buff, però no es pot fer un procediment pels admins a partir d'aqui.
    La info hauria d'estar reunida en un lloc neutral, mantenida pels
    admins, per poder-hi fer recerques de forma ràpida. Sino, es
    impossible fer un seguiment. Això suposant que ja hi hagués
    implementat un nº d'usuari independent del ces i únic... Només es
    viable mantenir els registres del ces per coordinacio dels admins i
    amb recerques automàtiques.<br>
    <br>
    -------- Mensaje original --------
    <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
      cellspacing="0">
      <tbody>
        <tr>
          <th nowrap="nowrap" align="RIGHT" valign="BASELINE">Asunto: </th>
          <td>Re: [Adminsces] Resoldre conflicte usuari multi-CES amb
            saldos negatius (era "NOVA LLISTA: Correcció de saldos
            negatius i usuaris d'altres xarxes")</td>
        </tr>
        <tr>
          <th nowrap="nowrap" align="RIGHT" valign="BASELINE">Fecha: </th>
          <td>Mon, 22 Aug 2011 19:21:27 +0200</td>
        </tr>
        <tr>
          <th nowrap="nowrap" align="RIGHT" valign="BASELINE">De: </th>
          <td>vadó <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:vado@tresones.com">&lt;vado@tresones.com&gt;</a></td>
        </tr>
        <tr>
          <th nowrap="nowrap" align="RIGHT" valign="BASELINE">Para: </th>
          <td>al <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:al@blogmail.cc">&lt;al@blogmail.cc&gt;</a></td>
        </tr>
        <tr>
          <th nowrap="nowrap" align="RIGHT" valign="BASELINE">CC: </th>
          <td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:adminsces@llistes.moviments.net">adminsces@llistes.moviments.net</a></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <br>
    <br>
    <pre>I com es fa això Al?  No es pot accedir als balanços de tots els usuaris
de tots els ces sent només administrador d'un ces.

El 22/08/2011 17:27, al escribió:
&gt;
&gt;
&gt; On 22/08/11 16:37, vadó wrote:
&gt;&gt; Hola!
&gt;&gt;
&gt;&gt;     Em sembla un procediment excel.lent Al. Per cert, imagino que has
&gt;&gt; pogut coneixer els diferents saldos perquè es dona la casualitat que
&gt;&gt; tens compte en cada ces.
&gt;
&gt; &lt;només contingut <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://es.blogxpopuli.org/wiki/Solocontenido">http://es.blogxpopuli.org/wiki/Solocontenido</a> salutació&gt;
&gt;
&gt; No tinc compte en cada CES, des d'un pots mirar el de tots.
&gt;
&gt; &lt;/només contingut acomiadament&gt;
&gt;
&gt;&gt; Crec que sense complicar-nos molt la vida seria
&gt;&gt; facil fer recerques per als nous usuaris per cada admin si acordessim
&gt;&gt; establir un punt neutral per aquest tipus de consultes, on cada admin
&gt;&gt; pogués consultar els registres d'usuaris de totes les ecoxarxes amb un
&gt;&gt; simple clic, sense que ningu hagués de compartir cap accés a un ces.
&gt;&gt;
&gt;&gt;     Aprofito el fil per comentar un tema que segurament es tractarà a la
&gt;&gt; següent JA de la CIC, centrada en la coordinació cic-ecoxarxes; es
&gt;&gt; tracta de coordinar-nos per a equilibrar els balanços entre les
&gt;&gt; diferents ecoxarxes. La idea es sincronitzar-nos per periodes (6 mesos?)
&gt;&gt; i per cada periode prendre decisions sobre les ecoxarxes de les que cada
&gt;&gt; ecoxarxa acceptarà o no moneda. Abans de prendre la decisió de no
&gt;&gt; acceptar moneda d'una ecoxarxa durant un periode, el desitjable es que
&gt;&gt; les ecoxarxes intentin establir acords d'intercanvi per compensar els
&gt;&gt; dèficits relatius. A partir d'aqui, cada admin per cada periode, seguint
&gt;&gt; les decisions de la corresponent assemblea d'ecoxarxa, comuniqui als
&gt;&gt; seus membres la taula de relacions amb altres ecoxarxes per a cada
&gt;&gt; periode.
&gt;&gt;       Donat que el ventall d'ecoxarxes es molt variat i està en canvi
&gt;&gt; continuu, la idea es també proposar per part de la CIC una primera
&gt;&gt; cooperacio amb l'ecoxarxa del Montseny, la de Barcelona i la de
&gt;&gt; Tarragona.
&gt;&gt;
&gt;&gt;        Salut!
&gt;&gt;
&gt;&gt; El 22/08/2011 16:23, al escribió:
&gt;&gt;&gt; Hola, com a admin del CES de l'Ecoxarxa del Vallès Occidental i com a
&gt;&gt;&gt; membre actual de l'Ecoxarxa de Barcelona (estic mudat) he de dir que
&gt;&gt;&gt; tenim un usuari que va demanar un compte a l'Ecoxarxa del Vallès
&gt;&gt;&gt; Occidental (hi viu), tot tenint comptes a altres instàncies del CES,
&gt;&gt;&gt; com ara (no he mirat a tot arreu):
&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt; SENY0010: saldo:   0
&gt;&gt;&gt; BCNA0024: saldo: -57.65
&gt;&gt;&gt; COOP0089: saldo: -58.70 (excedit el límit)
&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt; L'usuari es:
&gt;&gt;&gt; Pau Bofill - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:grogmanley@gmail.com">grogmanley@gmail.com</a> -
&gt;&gt;&gt; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:pau@ac.upc.edu">pau@ac.upc.edu</a>
&gt;&gt;&gt; Passeig Dels Til·lers, 18 - La Floresta
&gt;&gt;&gt; 626625652
&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt; L'Ecoxarxa del Vallès Occ. no acceptarà aquest usuari fins que no
&gt;&gt;&gt; tingui normalitzats els seus saldos. No acceptarà importar saldos
&gt;&gt;&gt; negatius per aquest usuari. Des de la meva part ja ha estat avisat fa
&gt;&gt;&gt; mesos abans de compartir-ho aquí, però no fa res al respecte.
&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt; Igualment no és mala persona, però s'està penjant molt amb aquest tema
&gt;&gt;&gt; i crec que és responsabilitat de tots que les Ecoxarxes i el sistema
&gt;&gt;&gt; d'intercanvi comunitari funcioni.
&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt; Salut!
&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt; On 02/05/11 11:41, <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:vado@tresones.com">vado@tresones.com</a> wrote:
&gt;&gt;&gt;&gt; Bones!
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt; Transcric un missatge de l'al, relatiu a la creació de l'ecoxarxa del
&gt;&gt;&gt;&gt; Vallès.
&gt;&gt;&gt;&gt; caldria agregar-lo a la llista de cooreu d'administradors del ces.
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt; Salut!
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt; -------------------------------- Missatge original
&gt;&gt;&gt;&gt; ---------------------------------
&gt;&gt;&gt;&gt; Assumpte: Nova Ecoxarxa del Vallès: difusió i migrar usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt; De:       "al"<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:al@blogmail.cc">&lt;al@blogmail.cc&gt;</a>
&gt;&gt;&gt;&gt; Data:     Sun, Maig 1, 2011 2:22 pm
&gt;&gt;&gt;&gt; A:        "Enric Duran Giralt"<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:enric@enricduran.cat">&lt;enric@enricduran.cat&gt;</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;             Vadó<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:vado@tresones.com">&lt;vado@tresones.com&gt;</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;             "didac costa"<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:didacscosta@gmail.com">&lt;didacscosta@gmail.com&gt;</a>
&gt;&gt;&gt;&gt; ------------------------------------------------------------------------------------
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt; Hola, hem creat al CES l'Ecoxarxa del Vallès (que inclou tots dos
&gt;&gt;&gt;&gt; Vallessos excepte la zona del Montseny que ja té el seu grup) i anem a
&gt;&gt;&gt;&gt; preparar una ecofira a Valldoreix ja pel juny. Som un grup petit però
&gt;&gt;&gt;&gt; que ve amb molta força motivada per l'ecofira que s'ha fet avuí a Sant
&gt;&gt;&gt;&gt; Esteve de Palautordera (on han anat les companyes).
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt; Us demanem que ens ajudeu a fer la difusió anunciant-ho als
&gt;&gt;&gt;&gt; contactes de
&gt;&gt;&gt;&gt; la Cooperativa Integral, a fer una xerrada sobre monedes socials a la
&gt;&gt;&gt;&gt; fira i a passar a la gent que està a l'ecoxarxa de Barcelona o altres
&gt;&gt;&gt;&gt; però que viu a la zona del Vallès.
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt; Moltes gràcies.
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;      Respecte l'emplaçament de les bbdd enviades per l'administració
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; central del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; CES,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; no cal que estigui centralitzat a un servidor de la CIC. De fet, el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; més correcte
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; es que cada admin esculli un servidor, per exemple el de la web del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; seu ces, creï
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; un compte ftp especific per això i faci la petició d'enviament de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; la bd a aquest
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; compte.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;      Es pot accedir als comptes ftp dels diferents ces de forma
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; automàtica des d'un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; servidor, mentre disposem de l'accés al compte per fer-ne la copia
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; i guardar-les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; en un sol lloc. D'aquesta manera les bd s'enviaran sempre al
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; propietari, que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; podrà decidir participar o no, o sol.licitar un servei de recerca
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; en concret, per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; localitzar usuaris, rebre informes especifics, etc... L'ideal seria
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que hi hagués
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; un centre de recerques permanent de consulta per tots els admin,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; preferentment
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; gestionat per la CIC.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;     Per cert, he enviat un missatge a en Tim Jenkin (tema modul
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; euros virtuals). La
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; web del ces a la xarxa ning està mooooolt parada, i no li puc
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; enviar missatges des
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; d'alli. No funciona be.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Salut!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; (reenviat)
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;       Ok, més fàcil doncs. Provem amb el nom complet. No hem
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; d'utilitzar el nif, no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; hem de crear nosaltres un nº, estarà en el carnet de la cic, es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; totalment
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; personal i fàcil de que en un col.lectiu la dada sigui verificable.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;      No hi ha motiu perquè un usuari no doni el seu nom complet.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Però tot i aixì hi
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ha
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; usuaris al ces que no l'hi tenen.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;      Per fer el seguiment d'usuaris encara serà més ràpid que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; insertant el dni en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; camp 'notes' per a administradors, tot i que s'hauran de llegir
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; dos camps
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ('firstname','surname'). Serà molt més ràpid d'implementar, ja que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; la majoria de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; membres ja l'hi tenen.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;      Però caldria  que els administradors s'asseguressin que en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; aquestat camps
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; únicament hi va el que toca, i mirant que no hi hagi faltes. De
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; totes maneres, en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; cas que el nom no sigui exacte també pot apareixer en les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; recerques per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; semblança.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;     Estic d'acord en no partir de suposicions que impliquen
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; desconfiança, per molt
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; poc
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; científic que això sigui. Es una qüestió de principis implícita en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; la nostra
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; lluita per recuperar la confiança. En compensació, si apareix la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; necessitat, sí
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tindrem un argument per demanar autenticitat de dades sense haver
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; causat
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; nosaltres
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; la situació en l'origen.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Ah! tenint en compte que en la realitat sempre hi ha excepcions
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; (almenys en conec
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; un), si es dona el cas que un usuari necessita que el seu nom no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; sigui el del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; carnet, es pot afegir un asterisc al nom, de manera que es pugui
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; vincular a una
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; llista de notes només accessible a l'admin.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;     Salut!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;           Bé, tenim consensuat que en el Carnet de soci no usarem
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; el NIF, i el CES
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tampoc el demana...
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    l'identificació que usarem es combinada la del usuari o usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; al CES, el nom
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; o
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; pseudònim que pot ser el que es vulgui
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    però sempre ha de ser la mateixa+ la fotografia que demanem en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; el carnet,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    Crec que és el carnet de soci la propia identificació que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; necessitem i la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; seguretat
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; del sistema monetari ha de tenir aquesta com eina capdal
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    per mi, és una qüestió bàsica de principis no usar el sistema
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; d'identificació
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; estatal, sino ser capaços de generar el propi sistema
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; identificatiu autònom
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    de la mateixa manera que estem generant la nostra propia
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; moneda.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    Em sembla prioritari defensar la credibilitat del sistema
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; polític abans de la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; seguretat del sistema monetari; i entenc que des del punt de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; vista d'un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; administrador del CES això és una dificultat, però ningú ha dit
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que el camí vagi
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ser fàcil.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    salut!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    enric
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    En/na Sergi Fàbregas ha escrit: ep! totalment d'acord, al final
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tot es resol a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; través del NIF
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    gràcies per l'aclaració!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    sergi
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;      El 20 d&amp;#65533;abril de 2011 16:33,  ha escrit:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;      Hola Sergi!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;     "La clau que tot funcioni es el procés d'acceptació de nous
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; usuaris, que no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; pot
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    quedar buit de sentit, acceptant tots els usuaris perquè sí,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; per tal de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; creixer.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;         Cal la seva coneixença i identificació,(...)"
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;     Bé, no he parlat de limitar, controlar o seleccionar. Parlava
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; únicament de la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    identitat de l'usuari, que permet a un administrador saber si
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ja existeix en el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    sistema i quin es el seu balanç; son dades que s'han de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; coneixer per fer canvis
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    del ces d'un usuari entre administradors.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;     Estic d'acord que el valor principal es la inclussivitat, però
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; això no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; significa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    menysprear la informació mínima necessaria perquè el sistema
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; funcioni. Si un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    usuari no es vol identificar, no significa que no confia?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;     Tampoc m'agrada la idea d'utilitzar el nif, però no se
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; m'acudeix cap altre
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; mitjà
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    universal i ja implementat per a substituir-lo. Si utilitzem el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; nif, amb poc
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; temps
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    podem actualitzar els comptes i incrementar la qualitat del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; sistema.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;     Per altra banda, si creiem que demanar el nif a un usuari pot
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; reduir el nº
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    d'usuaris nous, be, potser ens hauriem de replantejar el motiu;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; creixer, perquè
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    sí, sense que l'acceptació tingui sentit d'otorgament de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; confiança? Si un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; usuari
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    que no vol identificar-se es acceptat i se li permet un crèdit
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; negatiu x, no hi
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ha
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    una descompensació?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;      Respecte 'no eliminar un usuari, sino bloquejar-lo', estava
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; parlant dels
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    inactius o absents, per una qüestió de manteniment.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Evidentment, un usuari es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    lliure de deixar de participar en un ces, i sol.licitar la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; baixa, però, si té
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    saldo negatiu, un deute envers la comunitat per productes i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; serveis que ha
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    consumit, crec que almenys hauria de quedar enregistrat en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; l'historial, o sigui
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    mantenir-se en el sistema sense estar visible, com a usuari
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; inactiu.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    Salut!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    Nota: bbdd-&gt;   bases de dades
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;   Per cert, què és bbdd? Gràcies!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;   sergi
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;   El 20 d&amp;#65533;abril de 2011 15:26, Sergi Fàbregas  ha
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;   escrit:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   Hola!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   Estic d'acord amb el que s'està plantejant excepte en el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; punt en que en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   Vadó vol "limitar o controlar" l'entrades de noves
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; usuàries
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; al sistema.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   Si necessitem una confiança prèvia, vol dir que no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; acceptaríem persones que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   volen entrar en aquest sistema d'avui per demà. Llavors
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; quin criteri
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   escolliríem per fer la selecció?  Haurien de demostrar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; qué?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Haurien de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   provar qué? No ho veig gaire clar. Podríem caure en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; sectarismes... El CES ha
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   de ser lliure, segons el meu entendre.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   Crec que és suficient l'interès que mostren les persones
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; per fer operacions
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   amb moneda social ja que és un trencament amb la manera en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que han
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   interactuat exclusivament fins al moment, és a dir,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; dins el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; sistema
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   capitalista. Crec que posar barreres d'entrada és una
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; errada ja que està més
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   que clar que ens han acostumat a que quan una cosa és una
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; mica complicada
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   més val deixar-ho. Contínuament el mkt capitalista
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; parla de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; "ràpid i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   sencill" i és un problema molt greu ja que s'està
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; començant
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a integrar dins
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   les nostres ments. Per tant, crec que cal facilitar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; l'entrada per evitar un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   rebuig d'entrada degut a les dificultats. (Ja està passant
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; pel fet que la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   pàgina està en anglès...).
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   Un cop dins, al tenir els comptes de tots els usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; visibles, pots saber
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   l'historial de a qui véns o a qui compres i sorgeix una
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; autoregulació com
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   passa per exemple a l'eBay, on abans d'interactuar pots
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; veure les opinions o
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   l'activitat dels usuaris i decideixes. Si dubtes d'un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; usuari perquè pots
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   veure la seva activitat transparent, decideixes no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; interactuar. No sé si
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   existeix la opció al CES de fer opinions dels compradors
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; sobre el producte o
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   el productor...
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   Només crec que a títol personal s'hauria de poder tenir un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; sol compte per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   evitar l'acumulació de comptes amb saldo negatiu fet que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ens porta a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   plantejar si s'ha de requerir el NIF...
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   Crec que sí s'haurien de donar baixes prèvia comunicació
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; telefònica (no és
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   tanta feina), ja que les circumstàncies de cadascú poden
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; dur a haver de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   marxar totalment del CES. Si es torna (hauria
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; d'haver-hi un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; temps prudencial
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   i prefixat per evitar anar fent altes i baixes per tenir
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; saldos negatius),
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   es torna a repetir el procés de presa de NIF.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   Caldria pensar si hi ha una alternativa fiable al NIF, ja
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que no deixa de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   ser un document que conté massa informació personal i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; èticament és
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   discutible.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   Endavant i ànims!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   sergi
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;   El 19 d&amp;#65533;abril de 2011 22:12, Jordi Flores Domínguez
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ha escrit:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;     Totalment d'acord amb Vadó.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Salut!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Cooperativa Integral Catalana -
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   El 19/04/2011 20:39, <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:vado@tresones.com">vado@tresones.com</a> escribió:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Hola!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       Els temes que comenta en Jordi sobre els usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; enregistrats a cada ces
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; (més
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   d'un compte per usuari, comptes obsolets vinculats a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; saldos
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; positius/negatius),
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   tema de la dinamització del ces (contacte amb usuaris amb
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; balanç negatiu
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; superior
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   X, amb productors amb balanç positiu superior a X,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; inactius),
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; etc...
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    bé,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   potser ara que hi ha pocs membres a cada ces la cosa pot
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; resoldre's amb un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   treball
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   manual, però no es viable.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       - es necessari poder identificar els usuaris,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; estiguin
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; on estiguin, per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   mantenir
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   la confiança en el sistema de moneda complementaria.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       - si els diferents ces estan conectats, només
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; s'hauria
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de poder tenir un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   compte
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   personal en un ces, segons la bioregió-ecoxarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; corresponent, mentre que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   s'haurien
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   de poder tenir diferents comptes com a empresa. El cas de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; la CIC, crec que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; una
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   excepció, ja que no es una ecoxarxa, sino una bioregió
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; d'un ordre superior.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       Crec que aquest tema es pot resoldre des de la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; coordinació de les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; diferents
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   ecoxarxes entresi i amb la cic, tenint en compte que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; l'acceptació d'un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; usuari
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   responsabilitat de l'administrador de cada ces. O sigui,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; quan un ces es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; conecta
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   altre s'han de donar unes condicions, concretament que no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; hi hagi usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   estiguin en tots dos; això a nivell d'ecoxarxes. Mentre
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que sí es pot
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; convenir
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   un usuari tingui un compte en una ecoxarxa i un en la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; cic.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; La coordinació
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   afectarà
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   les decisions a nivell del límit de dèbit de cada usuari
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; en els dos ces.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       La clau que tot funcioni es el procés d'acceptació de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; nous usuaris, que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; pot
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   quedar buit de sentit, acceptant tots els usuaris perquè
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; sí, per tal de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; creixer.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Cal
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   la seva coneixença i identificació, tant si es un compte
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; personal com
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; d'empresa,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   ja
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   que l'acceptació es l'otorgament de la confiança del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; col.lectiu.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       Per això, crec que no s'hauria d'eliminar cap compte,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; per molt que sigui
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   inactiu.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   més aviat crec que s'hauria de bloquejar, i mantenir-se
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; enregistrat amb la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; seva
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   identificació per si mes endavant apareix en una altra
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ecoxarxa. Després sí
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   pot
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   eliminar coincidint amb el canvi d'ecoxarxa. En aquest
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; cas, sí l'usuari
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tenia
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   saldo negatiu i es vol canviar d'ecoxarxa, crec que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; s'hauria d'emportar el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; seu
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   saldo
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   negatiu al nou compte, i que el nou ces hauria de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tenir en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; compte aquesta
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   informació
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   a l'hora d'acceptar-lo, ja que quan la comunitat accepta
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; un membre ho fa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; perquè
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   coneix i confia en ell i assumeix la seva situació,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; passant - el seu deute,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ser
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   deute de la nova comunitat respecte de la vella.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       Per permetre aquest funcionament, crec que es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; necessari crear una
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; comissió
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   conjunta cic-ecoxarxes que tingui la suficient confiança
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; com per a poder
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   realitzar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   consultes informatitzades sobre totes les bbdd, per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tal de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; fer un seguiment
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; dels
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   usuaris de tot el sistema.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       Aquest tema no depen de l'administració central del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; CES, ja que la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   identificació
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   real dels usuaris no existeix com a paràmetre en el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; programa; la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; identificació
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   dels
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   usuaris ha de sorgir d'un acord entre cic i ecoxarxes, i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; els comptes al ces
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; l'han
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   d'incorporar en algun lloc, com ara en les dades de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; contacte.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Resumint:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   - acord cic-ecoxarxes per a protocol d'acceptació de nous
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; usuaris, amb
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   identificació
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   personal.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   - comissió conjunta cic-ecoxarxes que tingui accés a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; totes
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; les bbdd per a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   seguiment
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   d'usuaris i equilibrament del sistema (oferta i demanda,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; acumulació
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; positiva
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; o
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   negativa, falta d'activitat, preus, etc...). La mateixa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; comissió hauria de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   protegir
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   les relacions de deutes amb copies de seguretat per poder
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; fer possible una
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   migració
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   a un nou sistema més endavant.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       Crec que fins que no es resolgui això, no podem
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; esperar consistencia en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   model
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   que estem construint ecoxarxes-cic/cic-ecoxarxes.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;      Bé, hi ha punts delicats sobre la taula...
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; identificació? nif?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; sistemitis?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   no,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   la sistemitis no ve de la identitat, ve del diner.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Identitat es confiança,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   relació entre el deute adquirit (en moneda social!) i la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; persona.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Jordi:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   "NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; li vaig posar com
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   zona
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   de residència/actuació "Barcelona Provincia". Després
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; vaig
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; veure al CES que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Barcelona. Llavors vaig
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; pensar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   tenia un altre compte al CES, però no, el seu compte
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; és el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que jo li vaig
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; obrir
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   al
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; fos
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; membre de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; l'ecoxarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   BCN.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Algú més s'ha fixat en això? És el funcionament normal,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; o tenim alguna
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     particularitat al grup de la Xarxa ECO?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; per tots els usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; però la seva
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; oferta
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; alguns usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; han
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; lloc i veuen
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   majoritàriament ofertes d'altres ecoxarxes). "
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;        Jo no m'he fixat en això, però no em sorpren. El ces
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; es un software
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; molt
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   simple,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   i en contra del que això suggereix, per mi es un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; avantatge, perquè vol dir
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   ens permet prendre moltes més decisions als
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; administradors.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;        El cas que comentes, és un argument més a favor
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; importancia del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; paper
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   l'administrador (que pot controlar la visibilitat de les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ofertes dels seus
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   usuaris) i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   la necessitat de coordinació entre administradors. Si els
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ces es conecten,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; som
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   sol ces.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Finalment, respecte al punt 5 (taxa del ces):
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   - estic d'acord amb tú, que no hauria de dependre del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; volum, sinó del nº de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   transaccions, o sigui, del cost real.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   - no podem decidir al respecte.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   - sí afectarà el nostre comportament amb l'enregistrament
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; transaccions,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   evidentment, amb la conseqüent pèrdua d'informació; però
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tot el que passi
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; al
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   marge
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   del ces és pur intercanvi, cosa que també promovem; si
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; passa es que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; comprador
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   venedor han desenvolupat una relació de confiança. Crec
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que no es tracta de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tenir
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   control absolut de les activitats, sino només de com
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; s'utilitza el sistema.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   s'utilitzi només pel necessari, i que sigui consistent. I
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; d'aqui que el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tema
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   taxes es pot equilibrar tot solet... Una altra
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; história es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; el tema del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; mòdul
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   d'euros
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   virtuals, que també integra el cobrament de taxes... he
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; d'establir contacte
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; amb
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Tim i preguntar-li.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       A mi em segueix inspirant molta confiança el CES, per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; la seva
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; simplicitat.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;       Salut!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Bona tarda,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Permeteu fer un resum o sumari que ens serveixi de guió.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Podeu afegir punts
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; nous
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     comentar els que he posat.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Crec que des de l'administració del CES, per part de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; cada ecoxarxa, hem de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     coordinar-nos en els següents punts:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     1- _Correcció de saldos negatius_:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Els saldos negatius al CES són forçosament
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; obligatoris, ja
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que en un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; sistema
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     comptabilitat a 0, on la suma de saldos donarà 0, si
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tenim comptes en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; positiu,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   també hem de tenir el mateix saldo en negatiu. Així
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; representa res
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; dolent,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   no sempre significa estar en "números vermells". Però com
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; vaig dir en el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; seu
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   moment, algunes vegades pot ser interessant revisar els
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; comptes i fer
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   determinades
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   correccions, per exemple, quan un usuari desapareix i ja
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; no participa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; (deixant
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   petit saldo en negatiu), quan un projecte o persona
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; acumula un saldo
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; negatiu
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   crònic, etc.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Penso que cal eliminar els comptes de les *persones que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ja no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   participen*, passant-los primer a saldo 0, es a dir, amb
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; càrrec a un compte
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     gestió o un compte amb saldos positius derivats de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; l'activitat a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; l'Ecoxarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   (excedents de la Central de Compres, excedents per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     l'organització d'un mercat, etc.) Es a dir, potser
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; seria
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; interessant tenir
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     compte especial a on es van retirant petits saldos
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; positius, i que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; serviria
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   anar tancant comptes d'usuaris que ja no participen (han
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; deixat un saldo
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; negatiu,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   fruït d'un consum que després no han compensat oferint
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; nous
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; productes/serveis).
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Això faria que els comptes al CES estiguessin
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; actualitzats i no arribi un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; dia
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     ens trobem amb molta gent que no participa però encara
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; manté ofertes
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; velles,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   saldos negatius, etc. Seria com donar de baixa a una
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; persona de la xarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   d'intercanvi. Per això cal destacar que primer cal parlar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; amb la persona o
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   projecte i preguntar-los si ja no volen
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     participar més.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   A part de les persones que siguin baixa, també ens podem
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; trobar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   *persones que participen però van a viure a una ecoxarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; diferent de la que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; estàn
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     registrats*. Llavors que cal fer? Traslladar el seu
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; saldo negatiu a la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; nova
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   ecoxarxa? Llavors es podrà tancar el compte a la ecoxarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; anterior i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; començar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   treballar amb saldo negatiu a la nova. Això mantindria la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; informació pels
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; altres
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   membres de que aquella persona ha fet un consum per sobre
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de la seva oferta
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   productes/serveis i que encara no ha tancat el cicle de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; l'intercanvi.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Podriem
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   així
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   prevenir situacions d'abús amb una persona vagi canviant
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de residència i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; acumuli
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   saldos negatius a diferents ecoxarxes.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Però també hem de tenir en compte altres formes.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; L'ecoxarxa vella pot
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; asumir
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     saldo negatiu i no traslladar-lo a la nova ecoxarxa.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Llavors la persona
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; comença
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   0 i deixa un saldo negatiu.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Cal reflexionar sobre que pot ser millor per cada
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ecoxarxa i pel global
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; dels
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   grups
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     de les ecoxarxes. Es pot acceptar que els usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; traslladin saldos
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   positius/negatius entre ecoxarxes? Jo entenc que si, però
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; caldria analitzar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; cas
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   cas.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Es genera alguna comissió de gestió? O alguna comissió
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; per part de la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ecoxarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     assumeixi el saldo negatiu?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     2- _Traspàs d'usuaris d'una ecoxarxa a una altra_:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Pot ser perque l'usuari s'ha canviat de domicili, o
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; perque
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; demani canviar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; grup
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     al CES, perque treballa normalment amb un grup diferent
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; del seu lloc de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   residència/registre.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Sigui quin sigui el motiu, només caldrà que l'ecoxarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; anterior
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   comuniqui les noves dades a la nova ecoxarxa. Es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; contactarà al l'usuari per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     explicar-li que es farà el canvi de grup, i es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; crearà el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; compte nou. Aquí
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   enllaçem
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   amb el punt 1, es compensa el saldo anterior o s'assumeix
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; com a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; negatiu/possitiu
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   l'ecoxarxa anterior.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     A la Xarxa ECO tenim més de 50-60 usuaris que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; resideixen
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a altres
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ecoxarxes.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Això
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     suposa un lleuger problema, ja que els coordinadors no
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; podem contactar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   personalment amb ells, ni poden fer intercanvis
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; locals, ni
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; poden assistir a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   reunions locals i, quan entren al CES, veuen primer les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ofertes d'altres
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; membres
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   de la seva ecoxarxa, per davant de les ofertes de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; proximitat que més els
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; podrien
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   interessar.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ECO, i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; li vaig posar com
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   zona
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     de residència/actuació "Barcelona Provincia". Després
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; vaig veure al CES
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Barcelona. Llavors vaig
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; pensar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   que tenia un altre compte al CES, però no, el seu compte
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; és el que jo li
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; vaig
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   obrir al grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; com si fos membre
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   l'ecoxarxa de BCN.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Algú més s'ha fixat en això? És el funcionament normal,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; o tenim alguna
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     particularitat al grup de la Xarxa ECO?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; per tots els usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; però la seva
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; oferta
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; alguns usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; han
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; lloc i veuen
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   majoritàriament ofertes d'altres ecoxarxes). 3-
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; _Interrelació entre usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   grup de la CIC al CES i els grups d'altres ecoxarxes_:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     · Es poden tenir dos usuaris a diferents grups? Amb
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; alguna limitació en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; quant
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     saldos, transferències, etc.?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     · Es poden tenir més de 2 usuaris, per exemple, el meu
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; propi cas, un a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Tarragona
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     com a persona, un a Tarragona com a empresa, un usuari
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; al grup COOP?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     4- _Comissió trimestral per part del CES_:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   La utilització del CES te ara una comissió (cost) en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; concepte de despeses
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     servidors, programació, suport, etc. Sembla que és una
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; comissió trimestral
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   es carrega directament al compte principal (gestió) de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; cada grup. No es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; carrega
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   cada operació.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Què s'ha decidit sobre aquesta comissió? Ja se que es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; preveu que algún dia
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   tinguem
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     el nostre propi sistema, però això pot trigar en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; arribar. Simplement ho
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; assumim?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Jo preferiria una quota fixa o en funció del número de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; transaccions
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; (operacions
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   realitzades), que no pas una xifra en funció de la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; quantitat de moneda
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; social
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   gestionada. Suposo que deu ser així perque en cas
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; contrari, un grup petit
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   faci
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   operacions de grans imports, pot pagar més que un grup
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; gran amb moltes
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; operacions
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   petites (quan realment està consumint més recursos).
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Important: Aquesta comissió ens farà canviar els hàbits
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de registre
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   d'operacions?
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Em refereixo a que si hem de pagar una comissió per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; operació/import, ens
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; pot
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   resultar menys costós fer intercanvis directes entre les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Centrals de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Compres
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; (i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   registrar al CES només la diferència de valors). Exemple:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     CC Ecoxarxa 1: paga 900 ecos a CC Ecoxarxa 2
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   CC Ecoxarxa 2: paga 750 ecos a CC Ecoxarxa 1
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Així queda tot molt ben detallat, però hem fet dues
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; operacions per un total
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     1650 ecos.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Si només posem el resultat:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   CC Ecoxarxa 1: paga 150 ecos a CC Ecoxarxa 2
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Ens queda una operació que només reflecteix la diferència
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; (resultat) de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   l'operació
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     d'intercanvi.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     A la comptabilitat habitual no es pot fer així. No es
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; poden compensar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; saldos
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ni
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     factures.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Fent-ho així perdem el valor del CES per registrar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; totes
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   transaccions entre ecoxarxes, entre usuaris i saber el
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; volum total de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; moneda
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     social que s'està gestionant, però reduïm la comissió
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que paguem a cada
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; grup
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   local.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     5- _Dinamització de les ofertes_:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Ja he escrit molt sobre això. Bàsicament, des de la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; coordinació dels
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; diferents
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     grups locals es podria crear un grup encarregat de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; gestionar la xarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   d'intercanvi
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   online. Nosaltres (a Tarragona) o farem des del grup
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; local
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de comunicació i
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   difusió, que s'encarregarà de la web que tenim,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; llistes de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; correu,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; informacions
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   en
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   paper, xerrades, etc. però també dinamitzarà les ofertes
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; del nostre grup
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; CES,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   principalment per garantir:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     - Que les ofertes estàn ben escrites: títol entenedor,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; bona descripció,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   informació
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     sobre el preu/cost, informació sobre el percentatge
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     d'acceptació de moneda social, imatge il·lustrativa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   - Que les ofertes estiguin actualitzades: stock de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; producte disponible,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; productes
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     de temporada, eliminar ofertes caducades o d'usuaris
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ja no participen
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     - Que la informació de les ofertes sigui correcta:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; corregir canvis als
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; preus,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     percentatge d'acceptació de moneda social (ja ens hem
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; trobat alguna oferta
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   posava un percentatge i després no era el que s'oferia
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; realment).
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     - També volem crear un petit resum de les ofertes més
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; destacades per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; mostrar-lo
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     reunions, mercats, llistes de correu, web, etc. de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; forma
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que no sigui
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   imprescindible accedir al CES setmanalment per
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; mantenir-se
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; al dia de les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ofertes
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   disponibles.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Això serà difícil, segurament només es farà amb ofertes
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; que accepten un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; alt
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     percentatge en ecos, o de productes bàsics, o amb un
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; stock de productes
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; elevat.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Salut!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Cooperativa Integral Catalana -
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a> El
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 19/04/2011
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     15:15, Enric Duran Giralt escribió:
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     Hola,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Enceto amb aquest missatge, la llista de correu d'admins
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; dels CES de les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     ecoxarxes i la CIC
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     que vam quedar que crearíem a través del fil  de
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; missatges que podeu
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; trobar
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   sota.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   A més dels que hi erem,  donem la benvinguda a les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; persones
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   administradores
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   de les ecoxarxes de Girona, d'Osona, del Penedes, del
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pallars i de Lleida
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    (ja
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; hi
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     eren de Barcelona, Tarragona, Montseny, Garraf,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     ecocoops CIC i Ecobasics CIC) Ara ja hi som en principi
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; de totes les
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; ecoxarxes.
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   A les persones que us afegiu ara al fil de missatges, us
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; recomanem la
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; lectura
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     fins al final del missatge per posar-vos al dia,
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     per a totes, cal escriure a
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:adminsces@llistes.moviments.net">adminsces@llistes.moviments.net</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   perquè el missatge ens arribi a totxs
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   seguim fent xarxa
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   salut!
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   enric
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     _______________________________________________
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Adminsces mailing
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;              &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:listAdminsces@llistes.moviments.nethttps://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">listAdminsces@llistes.moviments.nethttps://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;     _______________________________________________
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Adminsces mailing
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:listAdminsces@llistes.moviments.nethttps://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">listAdminsces@llistes.moviments.nethttps://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;             &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   _______________________________________________
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   Adminsces mailing list
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;   <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;   _______________________________________________
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;   Adminsces mailing list
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;   <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;   <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;    &gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;        _______________________________________________ Adminsces
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; mailing list
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt;&gt;
&gt;&gt; _______________________________________________
&gt;&gt; Adminsces mailing list
&gt;&gt; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
&gt;&gt; <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
&gt;
</pre>
  </body>
</html>