<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=ISO-8859-15"
 http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Hola,<br>
<br>
Enceto amb aquest missatge, la llista de correu d'admins dels CES de
les ecoxarxes i la CIC<br>
<br>
que vam quedar que crearíem a través del fil  de missatges que podeu
trobar a sota.<br>
A més dels que hi erem,  donem la benvinguda a les persones
administradores<br>
de les ecoxarxes de Girona, d'Osona, del Penedes, del Pallars i de
Lleida  (ja hi eren de Barcelona, Tarragona, Montseny, Garraf, ecocoops
CIC i Ecobasics CIC) Ara ja hi som en principi de totes les ecoxarxes.<br>
<br>
A les persones que us afegiu ara al fil de missatges, us recomanem la
lectura fins al final del missatge per posar-vos al dia,<br>
<br>
per a totes, cal escriure a <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="mailto:adminsces@llistes.cooperativaintegral.cat">adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
perquè el missatge ens arribi a totxs<br>
<br>
seguim fent xarxa<br>
salut!<br>
enric<br>
<br>
<br>
En/na <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="mailto:vado@tresones.com">vado@tresones.com</a> ha escrit:
<blockquote
 cite="mid:1f201f1f56cb7958bf692d41fff5cb48.squirrel@www.tresones.com"
 type="cite">
  <pre wrap="">Hola!

   He estat investigant una mica al CES. M'he descarregat les taules de la base de
dades: socis, ofertes, demandes, transaccions...

   El fitxer descarregat es un cvs que s'obre amb l'excel, i es molt fàcil introduir
les dades a una bd de forma automàtica i poder fer recerques de tota mena des
d'una petita aplicació en php.

    Bé, la veritat es que m'estic replantejant la situació. La forma més ràpida de
dinamitzar el ces, generant una retroalimentació d'activitat a totes les
ecoxarxes i la cic es reactivar les ofertes i demandes en el propi ces,
augmentant la importancia que té per tots els membres la informació que hi
publiquen. D'aquesta manera atraurem la informació que necessitem per prendre
decisions sobre tipus de membres (segons el saldo, l'activitat, la venda de
productes i oferiment de serveis, etc...) i serà alhora una manera neta
d'afectar positivament tot el teixit de moneda social. La reactivació, en
comptes de basar-se en un allau d'emails de cada admin als membres, demanant-los
d'omplir formularis (que s'han de fer, i que han d'ocupar uns recursos al
servidor), pot limitarse a la dinamització estratègica de cada ces pel seu
admin, partint de la coordinació entre tots els administradors.

    Una de les maneres que primer se m'acudeix es que la cic publiqui directament al
ces ofertes i demandes de treball comunitari; les ofertes dirigides a productors
i les demandes dirigides als socis. La info que es reculli passarà a la nostra
disposició descarregant periodicament les taules del ces, podent fer recerques
per coincidencia que ja estaràn vinculades al correu de contacte de les dues
parts.

    Es podria combinar tot el procés publicant missatges del seu desenvolupament a
la xarxa social de la CIC, i els admins ho podrien fer a les webs de les seves
ecoxarxes o via email als membres.

    Crec que ens estalviem molta feina i evitem sobrecarregar els correus dels
membres, mentre que el potencial de canvi en l'activitat de totes les ecoxarxes
s'incrementa enormement.

   Evidentment, el mateix tractament podrien rebre les dades procedents de tots els
ces, i els admin respectius tindrien la possibilitat d'executar l'aplicació
localment per prendre les seves propies decisions a nivell local.

   Finalment, tant sols un apunt; recordem que com més activitat hi hagi al ces, més
pagarem de taxa.


    Com ho veieu?  </pre>
  <blockquote type="cite">
    <pre wrap="">(reenviat)

Hola!

   La recollida i l'accés controlat i àgil de dades es bàsic per a la coordinació, i
estic d'acord amb en Sergi d'insistir  en la necessitat d'omplir els formularis i
participar, tant si es per donar info de soci, o projecte, o recurs com per
valorar propostes assamblearies. Però també crec que aqui es pot distingir entre
la xarxa social, com una mena de punt de trobada virtual mes o menys obert a
tothom, i l'estructura interna real de la cic i les ecoxarxes.

   Crec que des de la xarxa virtual es pot sensibilitzar i conscienciar el
col.lectiu iniciant blocs i fils de debat aque portin vida a aquests temes, però
l'estructura principal està implicita en el CES, i els admins poden enviar emails
de forma ordenada i gaudint de la confiança necessaria sobre el respectiu
col.lectiu.

   Aquest emails contindrien les direccions de la pagina del formulari, en un
servidor facilitat per marsupi, tant formularis per a consultes puntuals com
formularis per fitxes de recursos, accessibles per a manteniment i recerques per
les diferents comissions i grups de treball, o inclòs socis i membres si es
necessari (via login o sense).

    Haurem de guanyar experiencia sobre això, però poder començar a obtenir dades es
una necessitat immediata, per saber què tenim, què podem fer, a on i quan.

    Jo proposo redactar la proposta de coordinació inter-administradors dels ces per
explicar la intenció i objectius, les eines de treball implicades i el context
de simbiosi total cic-ecoxarxes que busquem. Donat que cada ecoxarxa té la seva
propia personalitat i situació, hauria de ser una proposta clara, transparent,
completa, coherent, molt ben elaborada i treballada per arribar plenament a cada
admin i obtenir la seva complicitat i total col.laboració. Compto que
l'el.laboració d'aquesta proposta farà sortir algunes diferencies que haurem de
resoldre i definir pensant en el be comú de totes les ecoxarxes.


Salut!

    </pre>
    <blockquote type="cite">
      <pre wrap="">        En quan a la llista de correu, ja està demanada,
 quan estigui llesta podem contactar els diferents administradors perquè es
donguin
d'alta

 a nivell de programació es dificil vincular formularis i xarxa social perquè
estan
fins ara en entorns diferents..
 però endavant amb aplicar aquesta filosofia!!
 salut!
 enric.

 En/na Sergi Fàbregas ha escrit: Hola!

 Crec que la dinamització de les persones és una tasca essencial fins que s'entri
en
la inèrcia positiva d'aquest sistema que és necessariament participatiu. Venim
d'un
capitalisme on no cal moure's, només preocupar-se de tenir diners i com
gastar-los.
Cal canviar la dinàmica i no és senzill. Crec que cal, per començar,
"semi-obligar"
a la gent a respondre formularis i a donar la seva veu en les qüestions que es
debaten. Això es podria aconseguir fent insistència. Imagino entrant a la web
d'ecoxarxes i igual que et posa "tens un missatge per llegir", doncs "tens 2
formularis per contestar" i anar recordant dins la sessió aquest fet. Això a
nivell
de programació és molt complexe? o sinò que dins la primera pàgina que et surt a
l'iniciar sessió quedi molt en primer pla les qüestions a les quals es necessita
participació. I sens dubte, bona coordinació entre la gent que ho dinamitzi arreu
de Catalunya, que analitzi els resultats, i faci propostes derivades de la
participació.
 Jo estic disposat a assumir tasques en aquest sentit.

 Sergi Fàbregas

   El 11 d&amp;#65533;abril de 2011 14:51,  ha escrit:
   Hola!

   Estaria be tenir una llista de correu amb els admins de totes les ecoxarxes i
la
 cic. La podriem utilitzar ja mateix per començar a trobar-nos i dialogar.

   Per cert, sobre el tema de la dinamització dels membres de les ecoxarxes
(saldos
 negatius, positius, també en relació al respaldament de la renda bàsica amb
 treball comunitari), la blackhold s'ha obert a cedir un espai per a gestionar
 informació via formularis i bbdd. La idea es recollir info directament desde
 productors i usuaris, sobre recursos, disponibilitat, necessitats, previsions de
 consum i de producció, distribuint les invitacions a omplir-los des de la llista
 de correu dels admins.

   Com dic, estaria be tenir un canal especific per començar a moure aquest tema,
 que la renda bàsica ja es aqui.

 Salut!


 &gt;         Bones!
 &gt;
 &gt;  ok amb aquesta feina en general tot i que tampoc tinc temps per comentar
 &gt; detalladament.
 &gt;
 &gt;  lo del compte de gestió amb saldos negatius donats de baixa em sembla correcte
 &gt;  però trobo que seria important parlar amb la persona que es vol donar de
baixa,
 &gt; doncs potser abans d'això caldria confirmar si vol seguir participant i  se li
 &gt; podria proposar una alternativa com trobar-li  tasques a fer a l'ecoxarxa.
D'això
 &gt; en vam parlar a la ultima assemblea i el Vadó estava interessat en
dinamitzar-ho..
 &gt;
 &gt;  En general es important constituir un equip transversal d'ecoxarxes i CIC
(dels
 &gt; diferents CES, vaja) per poder realitzar aquests moviments amb facilitat
 &gt;  per això caldria que hi hagués una comunicació ben fluida entre admins de les
 &gt; diferents ecoxarxes o validar algú per entrar a fer-ho en altres ecoxarxes.
 &gt;
 &gt;  Aquí hi som de les ecoxarxes amb més activitats, però convindria anar incluint
 &gt; girona, pallars, penedes, etc...
 &gt;
 &gt;  A nivell de ecoxarxa de barcelona, del montseny i del garraf, que tinc
 &gt; l'administració, puc compartir-la amb d'altres persones, si ho voleu assumir.
 &gt;  salut!
 &gt;  enric
 &gt;
 &gt;
 &gt;
 &gt;
 &gt;
 &gt;  En/na Jordi Flores Domínguez ha escrit:     Bon dia,
 &gt;
 &gt;  Us comento alguns temes que estic revisant:
 &gt;
 &gt;  - Saldos negatius: més com a criteri estètic i comptable, que no pas com a
manca
de
 &gt; confiança
 &gt;
 &gt;  Ja he comentat un parell de vegades la importància de fer neteja i corregir
saldos
 &gt; negatius i usuaris que no són viuen ni són participants de l'ecoxarxa a on es
van
 &gt; registrar (segurament per error). En Sebastian no ha respost, però gestionava
 &gt; diverses comptes d'usuari a la Xarxa ECO que acumulen saldos negatius. Encara
estic
 &gt; pendent de com "netejar" aquests saldos i donar de baixa aquests usuaris que ja
no
 &gt; es fan servir al CES:
 &gt;
 &gt;  ACN (què fem d'aquest usuari?)
 &gt;  La Corriola (què fem d'aquest usuari?)
 &gt;  Sebastian Corradini (traspassem el saldo a un altre compte a la COOP o a
Girona?)
 &gt;  Algún més de projectes determinats o de gestió
 &gt;
 &gt;  Potser ens interessa mantenir determinats usuaris, encara que no es tornin a
fer
 &gt; servir, simplement per memòria històrica, de la seva participació anterior (per
 &gt; exemple el de Sabastián). Però quan es tracti d'usuaris que no van tenir gaires
 &gt; intercanvis i que només van acumular saldo negatiu, o no van fer moviments, sóc
 &gt; partidari d'eliminar-los. Si es pot traslladar el saldo negatiu a un compte nou
 &gt; (perque s'han traslladat a una altre zona), crec que és la millor solu·lució, i
si
 &gt; no es pot, crec que el millor seria ficar el saldo negatiu a un compte de
gestió
de
 &gt; la Xarxa ECO, per tenir-los agrupats i poder-los compensar amb altres comptes
de
 &gt; gestió.
 &gt;
 &gt;  El resultat final serà una xarxa al CES més entenedora, principalment pels
 &gt; nouvinguts, ja que veuràn usuaris més participatius i menys comptes amb saldos
 &gt; negatius.
 &gt;
 &gt;  Com a exemple, he donat de baixa el compte d'usuari que l'Obrador tenia a la
Xarxa
 &gt; ECO. Crec que te més sentit que l'Obrador tingui compte a l'ecoxarxa de Girona
o
 &gt; Garrotxa, que no pas a Tarragona. A més, cal destacar que ja te un compte
d'usuari
 &gt; a la COOP. He considerat aquest darrer com al seu principal, i li he traslladat
un
 &gt; petit saldo negatiu (-24.10) per unes compres que l'ecoxarxa de BCN li va
carregar
 &gt; al seu compte a Tarragona. (Suposo que aquest producte mai va passar per
Tarragona,
 &gt; perque són càrrecs del gener de 2011). Amb el saldo compensat a 0, he pogut
 &gt; eliminar l'usuari. (Per cert, Sebastián, només tenies dues ofertes antigues, i
he
 &gt; mirat a les ofertes del vostre compte de l'Obrador a la COOP i diu que no hi ha
cap
 &gt; oferta. Potser hauriau de posar alguns productes. Així donem exemple els que
sabem
 &gt; com funciona el CES).
 &gt;
 &gt;  - Usuaris que viuen a altres zones a on existeix una ecoxarxa:
 &gt;
 &gt;  Ja ho he comentat abans i ja vaig enviar-li a Enric diversos llistats amb
usuaris
 &gt; d'altres ecoxarxes que es van apuntar a la Xarxa ECO quan no existia ecoxarxa a
la
 &gt; seva zona o, suposso, per error.
 &gt;
 &gt;  Què en fem? Entenc que el més lógic es que les ecoxarxes a on estàn vivint,
 &gt; contactin amb ells i els presentin l'ecoxarxa, els donin d'alta i així ells
puguin
 &gt; estar en contacte amb els seus veïns d'ecoxarxa. Al CES també guanyarem que les
 &gt; ofertes estiguin millor ordenades per zones. Perque a la xarxa ECO surten
ofertes
 &gt; de tot arreu, encara que estiguis mirant només el nostre grup, i sense que
baixis
 &gt; l'scroll de pantalla per veure altres grups.
 &gt;
 &gt;  - Qualitat i varietat de les ofertes al CES:
 &gt;
 &gt;  Un altre aspecte que volia destacar es que com a Central de Compres m'he posat
a
 &gt; fer el servei de crear ofertes pels productors participants a Tarragona. Així
podem
 &gt; veure ofertes amb una bona descripció del producte, imatge, preus, etc. Això és
 &gt; molt important, perque molta gent em deia que no trobava res interessant a
 &gt; Tarragona, o que les ofertes seren molt ambigües i no s'entenien.
 &gt;
 &gt;  També vaig fer diversos recordatoris a tots els usuaris del CES per
actualitzar
les
 &gt; ofertes i que tothom afegueixi de noves i ben redactades. El pas següent serà
 &gt; eliminar totes es ofertes que no s'hagin actualitzat i que estiguin caducades
des
 &gt; de fa més de cert temps.
 &gt;
 &gt;  - Usuaris antics, innactius i/o que no es van registrar per si mateixos:
 &gt;
 &gt;  Finalment, tenim la qüestió relativa a usuaris que mai han fet cap intercanvi,
i
 &gt; que fins i tot no tenen cap oferta. Alguns són usuaris que va crear Sebas,
després
 &gt; d'alguna fira o d'algún intercanvi puntual. Però segurament no han accedit mai
al
 &gt; CES i no estàn participant. Crec que el millor es trucar-los i veure si
participem.
 &gt; En cas que no ho facin, saber-ne el motiu, intentar ajudar-los i posar-los al
dia,
 &gt; però si no tenen previsió de participar, llavors el millor seria eliminar-los.
 &gt;
 &gt;  En fi, prefereixo gestionar una xarxa amb 150 usuaris actius, que una amb 300
 &gt; usuaris, a on la meitat no participen, i tenen petits saldos negatius per algún
 &gt; intercanvi puntual. Hem de pensat que moltes persones tendeixen a imitar
 &gt; comportaments quan no saben com funciona alguna cosa. Llavors si entro al CES
sense
 &gt; saber res i veig que la gent escriu ofertes de qualsevol forma, posant preu a
 &gt; convenir, sense descripció i sense imatge, potser pensaré que aquesta és la
forma
 &gt; de fer. (Està clar que cadascú es com és, i afortunadament la majoria no són
així,
 &gt; però també és cert que molta gent no te ni temps ni ganes de formar-se en com
 &gt; funciona el CES).
 &gt;
 &gt;    Relativitat:
 &gt;
 &gt;  No agafeu el meu escrit amb la contundència que estic escribint els darrers
dies.
 &gt; Simplement és per una raó de temps. No en tinc, així que intento escriure les
idees
 &gt; directament, sense la meva habitual "parrafada" de contextualització.
 &gt;
 &gt;  Estic fent moltes coses, però totes són importants, perque totes estàn
 &gt; interrelacionades.
 &gt;
 &gt;  La meva motivació no decau, encara deu semblar quan escric, perque ja m'ho han
 &gt; comentat varies vegades. El que si vull aconseguir es que tot estigui una mica
més
 &gt; endresat i així tothom ho trobi més clar. També que el funcionament sigui més
 &gt; entenedor (al CES i fora) perque estic tenint molt feina d'explicació i
 &gt; d'informació precisament perque la gent no sap trobar la informació, o allò que
 &gt; troba li deixa encara més dubtes o parla amb algú que encara li fa ballar més
el
 &gt; cap amb idees que no sempre es corresponen amb el que realment és la moneda
social
 &gt; o una ecoxarxa.
 &gt;
 &gt;  Crec que hauriem d'organitzar algunes xerrades més per Tarragona (des de la
Xarxa
 &gt; ECO i també des de la CIC). Ja es va fer una a Valls, una altra a Tarragona i
una
 &gt; altra a Passanant, però crec que surt a compte fer-ne més perque ho expliques
un
 &gt; sol cop per a un grup de persones, en comptes d'explicar-ho 10 vegades per a 10
 &gt; persones diferents. (Ja vau veure com tenia la veu el dia de Passanant).
 &gt;
 &gt;  En fi, ja he consumit el temps que tenia.
 &gt;
 &gt;
 &gt;    --
           &gt;       Jordi Flores Domínguez       Salut!
          &gt;
 &gt;  Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
 &gt;  Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a>
 &gt;  Cooperativa Integral Catalana - <a class="moz-txt-link-freetext"
 href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a>
 &gt;
      </pre>
    </blockquote>
    <pre wrap="">    </pre>
  </blockquote>
  <pre wrap=""><!---->

  </pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>